Euromuntjes komen straks de casino's niet in

De euro komt eraan, maar niet voor de casino's. Die vrezen dat de kwaliteit van de geslagen munten per land zo uiteenlopen dat ze de gokautomaten zullen ontregelen. Er komen `tokens' ter vervanging.

De stichting Holland Casino vertrouwt de euro niet. De klant zal daarom na 1 januari 2002 in geen van de elf legale casino's de euromunt kunnen gebruiken voor een spelletje met de gokautomaten. Het europapiergeld wordt wel geaccepteerd. De leiding van Holland Casino heeft dit na uitgebreide studie besloten.

Op het hoofdkantoor van Holland Casino in Hoofddorp is men vooral bevreesd voor storingen in de (gevoelige) apparatuur en voor valsemunterij. Om zich hiertegen te beschermen wordt zestien miljoen gulden geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe eigen muntsoort en aan de aanpassing van oude machines. Ook in andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben veel van de goedgekeurde gokpaleizen gekozen voor `eigen gokgeld'.

Na 1 januari 2002 moet in de automaten en aan de speeltafels gegokt worden met zogenoemde tokens. Dat is geheel nieuw voor het casinobedrijf, waar men totnutoe gewoon guldens en rijksdaalders kon gebruiken. Bij een muntbedrijf in Boston (VS) dat is gespecialiseerd in het maken van `casinogeld' is voor een bedrag van tien miljoen gulden aan speelmunten besteld. Daarnaast zal het casino gaan werken met nieuwe fiches en jetons. In deze gokmunten van kunststof zitten microchips en andere beveiligingsmechanismen.

Holland Casino lijdt door de invoering van de euro al een verlies omdat de wisselopbrengsten komen te vervallen. Binnen Europa bestaat straks geen `buitenlands' geld meer, dat overigens ook dit jaar nog gewoon bij de kassa kan worden ingewisseld. ,,Dat komt al op een paar miljoen gulden verlies per jaar'', zegt bestuurssecretaris W.van Erve van Holland Casino.

In het hoofdkantoor van de gokgigant, waar de vijver een roulette moet voorstellen, heerst onzekerheid `over de gelijke mate van de kwaliteit van de Europese munten in de diverse landen'. De munten worden op verschillende plaatsen geslagen. Holland Casino is bang dat kleine afwijkingen tussen de euro's uit de diverse landen in de, naar hun zeggen zeer gevoelige gokautomaten tot storingen kunnen leiden, en iedere storing is inkomstenderving. ,,In vakkringen wordt al langer gesproken over de grote verschillen bij het slaan van de munten'', zegt S. Postmus, projectmanager `Euro'. Het principebesluit om een eigen munt te gebruiken is volgens hem al in 1997 genomen. De ontwikkelingen sindsdien waren niet zo dat het vertrouwen in een degelijke euromunt fors is toegenomen.

Van Erve en Postmus bevestigen zonder aarzelen dat ook de vrees voor vervalsingen op grote schaal als tweede een belangrijke rol heeft gespeeld bij het besluit. De eigen munt krijgt een speciale legering en een aantal ringen bij de rand als beveiligingskenmerk, te vergelijken met een streepjescode. ,,Dat is een patent van de fabrikant'', zegt Postmus. In het verleden is Holland Casino enkele malen geconfronteerd met het gebruik van valse munten. Vorig jaar april werden afwijkende rijksdaalders ontdekt in de automaten en de kassa's. ,,Ze waren dikker of dunner dan de echte knaken, hadden vaak een andere kleur'', aldus Van Erve. Volgens hem is er toen voor 6000 gulden `fout' geld ingeleverd bij de Rijksmunt, die de schade heeft vergoed. Van Erve herinnert zich dat hij heel lang op het definitief uitsluitsel heeft moeten wachten, maar uiteindelijk kreeg hij te horen dat het om misslagen van de Munt zou gaan. Bij een andere gelegenheid zijn in het casino op Schiphol enkele valse honderdjes ontdekt. Maar een grootschalige fraude heeft zich binnen de officieel erkende gokpaleizen niet voorgedaan, verzekeren de casino`s.

Meer dan vierduizend speelautomaten worden aan de vooravond van de euro-invoering omgezet. Kassa-aanduidingen moeten anders en alle medewerkers moeten de echtheidskenmerken van euro's en tokens onder de knie krijgen. ,,Een goede croupier kan aan het geluid dat een fiche op tafel maakt, horen of het echt of vals is'', zegt Postmus, naast de invoering van de euro ook belast met veiligheidszaken binnen de casino-organisatie. Hij tikt ter illustratie met een creditkaartachtig plaatje op tafel. Het plaatje vertegenwoordigt een waarde van vijfduizend euro en mag het pand niet uit, zelfs niet om er een foto van te laten maken.

Een andere verandering in het casino betreft een verdergaande ontwikkeling op het gebied van zogeheten `bill acceptoren'. Werd vroeger voor honderd procent met munten gewerkt, tegenwoordig worden steeds vaker bankbiljetten gebruikt. Momenteel voor ongeveer veertig procent. ,,Wij hebben nog nooit een vals biljet aangetroffen'', zegt Van Erve.

Naast veranderingen aan de geldstroom, zullen ook allerlei kleine aanpassingen gedaan moeten worden. Zo toont het huidige, en zeer populaire rad van fortuin, een veelheid aan bankbiljetten uit de hele wereld. Opeens zal dat visuele aspect van de biljetten door de euro zijn veranderd. In de plaats van het rad van fortuin zal het eurowheel komen. In september zal alle bij de hele operatie benodigde software worden getest.

Ook in logistiek opzicht zal de invoering van de euro in de casinowereld zorgen voor unieke gebeurtenissen. Het geldtransportbedrijf Brinks zal twintigduizend kilo aan munten naar de speelzalen moeten vervoeren. Om het publiek rustig te laten wennen aan de nieuwe gang van zaken zullen de casino's de eerste twee dagen van het jaar gratis toegankelijk zijn.

    • Harm van den Berg
    • Hans Moll