Domburg pakt eigenaren van tweede woningen aan

De Zeeuwse gemeente Veere is deze week een actie begonnen om eigenaren van een tweede huis in de populaire kustdorpen Domburg en Zoutelande uit hun woningen te zetten. Het gaat om zo'n honderd gezinnen die niet staan ingeschreven in het Veerse bevolkingsregister. Zij bezitten een vakantiehuis dat ze zelf in veel gevallen slechts een paar weken per jaar betrekken of verhuren aan derden.

Sinds de jaren tachtig heeft Veere een verordening — zoals veel toeristische gemeenten — die eigenaren verbiedt een aangewezen `woonhuis' te gebruiken of te verhuren als vakantiehuis. Veere heeft overtreding van deze verordening tot nu toe gedoogd. Volgens juridisch beleidsmedewerker Jaap de Boer grijpt de gemeente nu in omdat het ,,te gek werd''. ,,In de winter en door de week zijn er spookstraten in het centrum van Domburg omdat er niemand is. Lokale bewoners moeten uitwijken naar Middelburg omdat zíj niet zes tot acht ton kunnen neertellen voor zo'n woonhuis. Dat doen de tweedehuis-eigenaren wel gerust.''

In Veere is een juridisch medewerker per 1 augustus aangesteld om procedures aan te spannen tegen de honderd gezinnen. Naar vijf adressen is een brief gestuurd waarin wordt geëist dat het huis voortaan alleen wordt gebruikt als woonhuis op straffe van een boete van 30.000 gulden. De gemeente heeft `controleurs' ingezet die aanbellen bij de 100 huizen om bewijslast te verzamelen. Ze vragen van wie het huis wordt gehuurd, hoe vaak de eigenaar er zelf is en waar deze eigenlijk woont. ,,We willen zo bewijzen dat men het gebruikt als vakantiehuis'', zegt De Boer. Domburg is van oudsher een geliefd vakantieoord voor inwoners van Rotterdam en Wassenaar.

De huiseigenaren, die niet met hun naam in de krant willen, zeggen veelal dat ze eventuele dwangsommen zullen aanvechten. Ze vinden het ,,oneerlijk'' omdat lokale bewoners hun huizen voor veel geld aan hen hebben verkocht en ook op andere manieren welvaren bij het toerisme. Een aantal van hen heeft de echtgenote laten inschrijven in het Veerse bevolkingsregister, terwijl de man in de Randstad woont, en zegt dat het onmogelijk is om te bewijzen dat er niemand permanent woont.

Op de Waddeneilanden is controle op het gebruik van huizen strenger, zegt wethouder volkshuisvesting op Schiermonnikoog, B. Korendijk. Toch moeten lokale jongeren en werknemers gemiddeld drie jaar wachten op een koophuis. ,,Hier kun je niet uitwijken naar de wal omdat de laatste boot om 18.30 uur vaart.''

Een fors aantal randstedelijke gezinnen buiten de 100 ,,waar een luchtje aan zit volgens'', zegt De Boer heeft ontheffing van de verordening omdat de familie al generaties lang een huis in Domburg bezit. Zij mogen het huis aan toeristen verhuren en het één keer aan hun kinderen overdragen, maar mogen het niet verkopen aan mensen van buiten Domburg. Op de woonmarkt is zo'n huis ongeveer eenderde waard van wat het op de recreatieve markt opbrengt.

    • Frederiek Weeda