Bijdrage aan verwijdering van kleine apparaten geschrapt

Sinds 1 juli jongstleden is de verwijderingsbijdrage op kleine elektrische apparaten afgeschaft. Het besluit heeft betrekking op huishoudelijke apparatuur zoals elektrische tandenborstels en broodroosters, maar omvat ook elektrisch tuingereedschap, cd-spelers en videocamera's.

De bijdrage op deze apparaten bedroeg een rijksdaalder tot vijf gulden en was een initiatief van het ministerie van VROM. Inmiddels is het recyclefonds nu zo goed gevuld dat de jaarlijkse bijdrage van enkele tientallen miljoenen guldens niet echt meer nodig is. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging Metalektro Produkten (NVMP) is dit grotendeels te danken aan de efficiënte manier van werken: ,,Door de inrichting van regionale overslagstations (ROS) zijn bijvoorbeeld de transportkosten veel lager uitgevallen dan oorspronkelijk berekend''. Ze wijst er ook op dat Nederland het eerste land was waar een verwijderingsbijdrage werd ingevoerd, waardoor niemand precies wist wat hiervan mocht worden verwacht.

De bijdrage op televisietoestellen, maar ook op stofzuigers en koffiezetapparaten, alsmede op het grotere witgoed, zoals koelkasten en magnetrons, is per 1 juli enigszins verlaagd, maar blijft wel gehandhaafd. De verlaging is een gevolg van omrekening naar euro's. Volgens een woordvoerder van de NVMP is de verwerking van dit soort apparatuur ,,een stuk moeilijker'' dan van het kleinere materiaal, waardoor de kosten van recycling hoger zijn.

Minister Pronk had de branche eerder dit jaar reeds laten weten dat de bijdragen op allerlei producten moest worden verlaagd omdat het recyclefonds groter was dan nodig. De NVMP wees er toen op dat een buffer voor de toekomst noodzakelijk was