`Berlusconi redt zich via wetgeving'

Onder fel protest van de linkse oppositie heeft de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden vanmorgen een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor premier Berlusconi in drie rechtszaken wegens financiële fraude vrijuit zou gaan. Van de parlementariërs stemden er 302 voor en 207 tegen het voorstel.

De omstreden bepaling is onderdeel van een hervorming van het ondernemersrecht. Het voorziet in snellere verjaring en lichtere straffen voor fraude met de boekhouding van bedrijven, een misdrijf dat de afgelopen jaren een centrale rol heeft gespeeld in smeergeldonderzoeken. In drie van de rechtszaken die nog tegen hem lopen, wordt Berlusconi beschuldigd van deze vorm van financiële fraude. De voorstellen om de regels te wijzigen, zijn ingediend door Berlusconi's partij Forza Italia en volgens deze partij bedoeld om de bestaande wetgeving te stroomlijnen en vereenvoudigen.

Veel kamerleden van de linkse coalitie lazen gisteravond in het debat dezelfde verklaring voor. Daarin zeggen zij dat Berlusconi probeert zijn problemen met de justitie via wetgeving op te lossen. ,,De formulering die is voorsteld door de partij van Berlusconi zou een onmiddellijk en direct effect hebben op de lopende processen die Berlusconi aangaan, die zullen vervallen wegens verjaring,'' aldus deze kamerleden.

Links verwijt het kabinet ook chantage. Het wetsvoorstel bevat een bepaling die neerkomt op belastingverzwaring voor coöperaties, die veelal politiek verbonden zijn aan de Linkse Democraten, de grootste oppositiepartij. De suggestie is dat die belastingverzwaring zou vervallen als links zijn verzet tegen de nieuwe regels voor fraude in de boekhouding opgeeft.

Berlusconi heeft eerder gezegd vóór het zomerreces (dat eind volgende week begint) en in ieder geval in de eerste honderd dagen van zijn kabinet met een oplossing te komen voor zijn belangenconflict als premier, ondernemer en eigenaar van de drie grote commerciële televisiezenders. Hij heeft daarvoor nog geen voorstellen gedaan.