Apothekers

Apothekers stellen dat ze regelmatig fouten in recepten constateren en dat daarom de apotheek van de apotheekhoudende huisarts in hun handen moet komen (NRC Handelsblad, 30 juli). Een redenering die behoorlijk scheef hangt. Immers het feit dat er door apothekers fouten gevonden worden in artsenrecepten zegt niets over onvoldoende controle op fouten in recepten die door apotheekhoudende huisartsen gecontroleerd worden.

Apothekers controleren zelf de recepten niet, dat doet de computer. De computer geeft aan wanneer bepaalde combinaties van geneesmiddelen niet wenselijk zijn en de computer waarschuwt wanneer iemand allergisch was voor een bepaald medicijn. Ook waarschuwt de computer wanneer doseringen te hoog zijn.

Apothekers doen zeer ten onrechte, alsof zij de enige zijn die recepten kunnen controleren. Het is dezelfde soort computer met hetzelfde programma die apotheekhoudende huisartsen gebruiken voor receptencontroles. Er is geen verschil tussen de controlepotentie van de apotheker en die van de apotheekhoudende huisarts.

Wat wel een groot verschil is, is dat de apotheker één tot tweemaal zo veel kost voor de samenleving dan een huisartsenapotheek. Het zou dus voor de hand liggen het bestaan van huisartsenapotheken te stimuleren boven de veel kostbaardere apothekers-apotheken.

    • R.G.A. Engels