Zwaardere eisen van Europa aan kip en ei

De Europese Commissie gaat normen opstellen voor salmonella en soortgelijke besmettingen. Over enkele jaren worden de landen van de Europese Unie verplicht om kippen en eieren steekproefsgewijs te controleren.

De Commissie, die gisteren dit voorstel presenteerde, maakt zich zorgen over de besmettingen door zogenoemde zoonoses (ziekten en infecties die van dieren op mensen overgaan), zoals salmonella en de E.coli-bacterie. Over 1999 zijn ruim 300.000 ziektegevallen bekend in Europa die zijn toe te schrijven aan dit soort besmettingen. De Commissie denkt dat het er in werkelijkheid nog veel meer zijn, omdat de ziekteverschijnselen (braken, hoofdpijn, koorts) niet altijd worden vastgelegd.

Wat de maximale waarden zijn, is nog niet bekend. Ze worden geleidelijk ingevoerd: voor eieren bestaan de normen vanaf 2005, voor slachtkippen vanaf 2007 en voor kalkoen vanaf 2008. Brussel gaat niet voorschrijven hoe de producenten moeten gaan werken om de infectie te voorkomen, maar kijkt alleen of de normen niet worden overschreden.

Intussen ruziën Consumentenbond en ministerie van Volksgezondheid over de sticker die vanaf gisteren op kipproducten moet zitten en die waarschuwt voor bacteriën in en op het vlees. De Consumentenbond vindt de nu door de overheid gekozen tekst ,,veel te soft en onacceptabel''. Een woordvoerder van de Consumentenbond zegt: ,,Aanvankelijk zou de eerste zin van het waarschuwingsetiket luiden: Let op! Dit product bevat ziekmakende bacteriën. Dat is na samenspraak met de vleessector veranderd in `Let op! Geef schadelijke bacteriën geen kans.'' Volgens de Consumentenbond wordt het gevaar door salmonella en campylobacter op kippenvlees zwaar onderschat.