Singh Varma

Het redactioneel commentaar in deze krant van 25 juli, houdt mevrouw Singh Varma te veel de hand boven het hoofd.

Singh Varma heeft haar werk als parlementslid in alle openbaarheid verricht. Ook haar vertrek uit het parlement wegens ziekte (naar haar zeggen) ging met de nodige publiciteit gepaard en zij heeft zich daaraan bewust niet onttrokken. Stilte rond een eventuele ziekte van Singh Varma is slechts gepast als de ziekte zich na haar vertrek uit het parlement had geopenbaard. Nu deze ziekte en haar vertrek zo duidelijk met elkaar in verband staan, vervalt voor de ambteloos burger Singh Varma niet de plicht verantwoording af te leggen over haar gedrag als parlementariër, nu er zo duidelijke twijfel is ontstaan.

    • V.A.W.M. Rot