Schiphol wil verruiming geluidsnorm

Schiphol wil komend jaar de afgesproken geluidsnorm overschrijden. Minister Netelenbos (Verkeer) is daarom om ontheffing gevraagd voor het gebruiksplanjaar 2002.

Schiphol wil overdag en 's nachts vaker kunnen vliegen in verband met groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan. Daarnaast moet de Zwanenburgbaan tijdelijk dicht voor de aanleg van een rijbaankruising voor de in aanbouw zijnde vijfde baan. Tijdens de werkzaamheden worden de overige banen meer gebruikt en dat heeft de overschrijding van de norm als gevolg. Schiphol wijst erop dat de Luchtvaartwet de luchthaven de mogelijkheid biedt om bij een bijzonder voorval of groot onderhoud een dergelijke ontheffing aan te vragen.

De Amsterdamse wethouder vervoer, G.Dales, noemt de aanvraag van Schiphol ,,een treurig verhaal''. Hij zegt zich ,,verschrikkelijk te ergeren'' dat voor de zoveelste keer de afspraken met Schiphol en de Luchtverkeersleiding worden geschonden. Volgens Schiphol zal het aantal rechte naderingen over de binnenstad in het jaar 2002 bij gemiddelde weersomstandigheden uitkomen op 2,4 procent en bij extreem slechte omstandigheden op 3,9 procent van het totaal aantal landingen. Dit betekent een toename van tussen de drieëneenhalf tot vierduizend landingen.

Dales wijst er op dat de norm, die in 1994 was vastgelegd, 1 procent is en dat Schiphol komend jaar vier keer zoveel als in deze intentieverklaring is afgesproken boven die norm wil komen. ,,Nog geen jaar zijn de vliegbewegingen binnen die afspraak gebleven. Hoe kan ik nou serieus volhouden dat de bevolking van Amsterdam blij moet zijn met zo'n afspraak, omdat het anders nog erger had kunnen zijn'', aldus de wethouder.

Hij zegt te begrijpen dat Schiphol tijdelijk andere start- en landingsbanen intensiever moet gebruiken, maar zet vraagtekens bij de volgens hem ,,extreem lange duur'' van de negen weken overlastperiode. Volgens de wethouder werkt afspraak met Schiphol niet en zal de gemeente in het vervolg ,,rechterlijk afdwingbare afspraken'' met Schiphol moeten maken.

Een woordvoerder van Schiphol beaamt dat de intentie verklaring niet werkt, maar wijst er op dat niet de intentieverklaring bepalend is, maar de in 1997 vastgelegde wettelijke geluidszones. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het verzoek van Schiphol in behandeling en zal over enkele weken uitspraak doen.

Op dit moment onderzoekt Schiphol of het mogelijk is om de landingen op de Oostbaan in te laten zetten vanaf een grotere hoogte. Dit zou kunnen leiden tot minder geluidshinder. De resultaten van dit onderzoek worden in september besproken in de Commissie Geluidshinder Schiphol (CGS).

Verder zegt Schiphol dat de ontwikkeling van de geluidsbelasting maandelijks gecontroleerd zal worden en dat waar nodig extra maatregelen genomen zullen worden om hinder tegen te gaan.