Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur betreurt het dat in het artikel `Raad voor Cultuur moet zorgvuldiger' (NRC Handelsblad, 31 juli), de schijn wordt gewekt dat de commissie voor de bezwaarschriften de werkwijze van de Raad voor Cultuur in zijn algemeenheid bekritiseert, terwijl de uitspraak van de commissie slechts betrekking heeft op één aspect uit het beleidsplan van één instelling.

Daarnaast wil de Raad nog twee opmerkingen maken. De Raad heeft na het uitbrengen van zijn Cultuurnota-advies nimmer een toezegging gedaan, niet aan Cococon en evenmin aan een andere instelling, om ,,in een gesprek de zaken recht te zetten''. De Raad hanteert namelijk als uitgangspunt dat hij niet met individuele instellingen in debat gaat over de inhoud van zijn adviezen aan de staatssecretaris.

Wat betreft Dutch Jazz Orchestra (DJO). Volgens de bij de Raad laatst bekende rechterlijke uitspraak (24 april 2001) in deze zaak is het beroep van DJO ongegrond verklaard.

    • Voorlichter Raad voor Cultuur
    • Monique Brok