Overleg Macedonië: akkoord over taal

De Macedonische partijen hebben gisteren in het vredesoverleg in Ohrid een doorbraak geboekt: ze bereikten een deelakkoord over de status van de Albanese taal, een van de gevoeligste punten van het overleg.

De partijen van de Slavische en van de Albanese Macedoniërs spraken af dat het Albanees de status van tweede officiële taal naast het Macedonisch krijgt in gebieden waar de Albanezen twintig procent of meer van de bevolking uitmaken. Ook in het parlement zal het Albanees mogen worden gesproken, in plenaire zittingen en in commissievergaderingen. Wetten en wetsvoorstellen worden in twee talen opgesteld. In de ministerraad zal alleen Macedonisch worden gesproken. De Albanezen hebben aanzienlijke concessies gedaan: zij eisten voor het Albanees de status van tweede officiële taal op het hele grondgebied van Macedonië.

Partijwoordvoerders en de internationale bemiddelaars François Léotard en James Pardew onderstreepten gisteren in Ohrid dat het slechts om een voorwaardelijk akkoord gaat, dat pas definitief wordt als over alle resterende problemen ook overeenstemming wordt bereikt. ,,Het akkoord is voorwaardelijk tot het hele kaderakkoord en alle bijvoegsels zijn goedgekeurd. Dat betekent dat niets is voltooid tenzij alles voltooid is'', aldus de Amerikaan Pardew.

Het belangrijkste punt waarover de partijen het nu nog eens moeten worden betreft de politie. De Macedoniërs willen de politie gecentraliseerd houden. De Albanezen eisen dat burgemeesters het recht krijgen de politiechefs in hun gemeenten te benoemen. Volgens de Macedoniërs zou dat de politie kwetsbaar maken voor corruptie. Het zou zelfs kunnen betekenen dat leiders van het Albanese rebellenleger UÇK politiechef in Albanese gemeenten zouden kunnen worden. De Albanezen eisen verder dat de gemeentepolitie in haar samenstelling de etnische verhoudingen in gemeenten weergeeft.

Het overleg in Ohrid wordt vrijdag voortgezet. Vandaag viert Macedonië zijn nationale feestdag.

De Macedonische minister van Defensie, Vlado Buckovski, een uitgesproken hardliner in het conflict, beloofde gisteren niet meer militair te reageren op kleine provocaties van het UÇK om het overleg in Ohrid een grotere kans van slagen te geven. ,,De slag om Macedonië wordt in Ohrid uitgevochten'', aldus de minister.

Tot dusverre heeft het Macedonische leger elke actie van het UÇK met buitenproportioneel geweld beantwoord, hetgeen de spanning in Macedonië hoog heeft gehouden.

Een andere hardliner, minister van Binnenlandse Zaken Ljube Boškovski, liet zich in geheel andere zin uit. Hij zei gisteren dat de enige oplossing voor Macedonië is gelegen in harde militaire actie tegen het UÇK. ,,Ze hebben elke grens overschreden. Ze blijven militair geweld gebruiken, ze terroriseren de Macedoniërs en verdrijven hen uit hun woningen. We moeten zelfs de laatste optimist overtuigen dat de enige optimistische variant het verslaan van de terroristen is.''