Overheid verliest beroepszaak over omstreden UMTS-veiling

De overheid heeft een belangrijke nederlaag geleden in een hoger beroep rondom de omstreden telecomveiling voor UMTS-frequenties. Telecombedrijf Versatel kan hierdoor alsnog een rechtszaak beginnen tegen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de veiling organiseerde.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft het ministerie op 18 juli jongstleden in het ongelijk gesteld en de zaak voor inhoudelijke behandeling terugverwezen naar de rechtbank in Rotterdam, zo blijkt uit een verslag van de uitspraak. Daarmee zijn de beroepsmogelijkheden van het ministerie in dit stadium uitgeput. Het ministerie wilde met het hoger beroep (over verschillende formele kwesties) bij het college voorkomen dat de zaak inhoudelijk voor de rechter wordt behandeld.

De telecomveiling, waar de staat 6 miljard gulden aan overhield, werd vorig jaar gehouden tussen 6 en 24 juli. Twee maanden later werd een bezwaarschrift dat Versatel vóór de veiling indiende alsnog ontvankelijk verklaard door de rechter in Rotterdam. Verkeer en Waterstaat tekende hiertegen beroep aan, maar het beroepscollege heeft dat ongegrond verklaard.

Versatel, dat destijds uit de veiling stapte, zegt alsnog een vergunning voor geavanceerde mobiele telefonie (UMTS of 3G) te willen en een vergoeding voor opgelopen (economische) schade. Verkeer en Waterstaat heeft de vergunningen inmiddels verleend aan de vijf mobiele-telecomaanbieders die Nederland telt: KPN, Libertel, Telfort, Ben en Dutchtone. Deze doen op dit moment aanzienlijke investeringen in de infrastructuur (antennes) voor UMTS-telefonie.

Versatels bezwaren richten zich onder meer op het aantal vergunningen dat ter veiling werd aangeboden. Dat aantal, vijf, kwam overeen met het aantal marktpartijen in Nederland. De veilingtheorie voorspelt dat nieuwkomers (zoals Versatel) in zo'n situatie geen schijn van kans maken. De Tweede Kamer gaf vorig jaar opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar de omstreden veiling. Het rapport hierover verscheen vorige maand en bevatte zware kritiek op de handelswijze van het ministerie.

Versatel tekende in mei 2000 bezwaar aan tegen het besluit om te veilen zoals dat een maand eerder in de Staatscourant was gepubliceerd. Het ministerie heeft deze bezwaren tweemaal afgewezen, onder meer met het argument dat het stuk in de Staatscourant geen formeel besluit was en dat daartegen dus geen beroep mogelijk was. Het beroepscollege oordeelt dat dit wel kan. In Rotterdam houden de advocaten van beide partijen binnenkort hun pleidooien.

    • Stéphane Alonso