Italiaans consulaat vreedzaam ontruimd

De politie heeft gisteren met zachte hand een einde gemaakt aan de bezetting van het Italiaanse consulaat in Amsterdam. De politie ging op grond van `lokaalvredebreuk' eind van de avond over tot ontruiming van het pand aan de Herengracht.

's Middags was duidelijk geworden dat de bezetters het consulaat niet vrijwillig zouden verlaten. De besprekingen tussen de activisten en de Italiaanse ambassadeur waren toen op niets uitgelopen. Actievoerders en politie waren eerder overeengekomen zo min mogelijk geweld te gebruiken. De eersten beloofden louter ,,passief verzet'' bij eventueel ingrijpen van de politie, hoewel ze niet zelf de voordeur zouden opendoen. Hoofdinspecteur Gerard Kuin van de hoofdstelijke politie op zijn beurt had laten weten niet de ,,lange lat te willen trekken'' om ,,Italiaanse toestanden'' te vermijden.

Ongeveer dertig activisten hadden gistermorgen de handelsmissie in Amsterdam bezet uit protest tegen het optreden van politie en justitie bij de topconferentie van de G8 in Genua. Buiten had zich een ongeveer even grote groep demonstranten verzameld. Ze wilden zo hun eisen (vrijlating van alle `politieke gevangenen' en een echt onafhankelijk onderzoek naar de ongeregeldheden in Italië) kracht bijzetten.

Rond het middaguur arriveerde ambassadeur Giorgio Testori uit Den Haag. Vanaf de straat sprak hij vele malen met de bezetters, die uit een open raam hingen en niet beschikten over een functionerende megafoon. Testori nam de eisen in ontvangst en zei die te hebben doorgestuurd naar Rome. Hij ontkende dat er in Noord-Italië nog arrestanten vastzaten, sprak zijn vertrouwen uit in het lopende justitiële onderzoek en liet via een Engelstalige tolk weten dat zijn eigen mening over het optreden in Genua ,,irrelevant'' was. Testori weigerde daarom een gezamelijke verklaring met de bezetters te ondertekenen.