Huis VS stemt voor boren olie in Alaska

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren zijn steun gegeven aan een pakket energiemaatregelen dat het boren naar olie en gas in een natuurgebied in Alaska toestaat.

Na een twaalf uur durend debat werd het energieplan goedgekeurd met 240 tegen 189 stemmen. De steun van het Huis van Afgevaardigden is een belangrijke overwinning voor president Bush. Volgens hem zijn olieboringen in Alaska noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan Amerika's snel groeiende energietekort.

Een voorstel van Democraten en enkele gematigde Republikeinen om de boringen in Alaska uit het pakket te halen werd met 223 tegen 206 stemmen verworpen. De indieners vrezen dat olieboringen in het Arctic National Wildlife Refuge, dat 41 jaar geleden door president Eisenhower als zodanig werd aangemerkt, rampzalig zijn voor het afgelegen en vrijwel onaangetaste natuurgebied. ,,Het is niet zomaar een stuk grond'', zei de Democratische afgevaardigde David Bonior. ,,Het is een kathedraal der natuur, een Amerikaans erfgoed. Het is onze taak het te beschermen.''

Ook een amendement om energieslurpende terrein- en kampeerwagens strengere regels op te leggen, werd verworpen. Volgens de milieubeweging is dat de beste manier om het energieverbruik zo snel mogelijk terug te dringen.

Maar volgens de regering-Bush is het energieplan een eerlijke balans tussen energiemaatregelen en natuurbescherming. Het plan stelt ruim 33 miljard dollar beschikbaar in subsidies en belastingvoordelen voor de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Het grootste bedrag gaat naar traditionele energieproducenten, die aangespoord worden meer olie, kolen, gas en nucleaire energie te winnen. Voor de ontwikkeling van `groene' energiebronnen wordt zes miljard dollar vrijgemaakt, dat onder meer ten goede zou komen aan onderzoek naar milieuvriendelijke manieren om kolen te winnen.

Minister van Energie Spencer Abraham zei de aanvaarding van het energieplan een ,,geweldige overwining voor Amerika'' te vinden: ,,Een belangrijke stap die kan voldoen aan onze energiebehoeften op de lange termijn en het reduceren van onze afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen.'' Het is echter verre van zeker of het plan ook door de Senaat komt waar Democraten een krappe meerderheid hebben.