`ESF-debat mist fatsoen'

Al hebben prominente PvdA'ers tot nog toe niets gelezen dat hen doet twijfelen over de geschiktheid van Melkert voor het PvdA-leiderschap, bezorgd over de beeldvorming in de media zijn ze wel.

,,Alle betrokkenen zouden het fatsoen en het geduld moeten opbrengen om te wachten op het rapport-Koning'', zegt Adri Duivesteijn, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. ,,Tot dusver heb ik niets gelezen dat me aan het twijfelen brengt over de vraag of Ad Melkert een geschikt PvdA-leider zou zijn'', zegt partijvoorzitter Ruud Koole.

Beide PvdA-prominenten maken zich niettemin grote zorgen over de beeldvorming rondom Ad Melkert, nu chaos bij de besteding van Europees subsidiegeld op de Nederlandse arbeidsmarkt in het brandpunt van de belangstelling staat. ,,Ik krijg allemaal losse puzzelstukjes aangereikt, maar ik heb geen idee welke puzzel uiteindelijk wordt gelegd'', zegt Koole. Duivesteijn spreekt van ,,door incidenten en belangen gedreven publicaties, waarmee Melkert op bijna onoverbrugbare afstand wordt gezet''. Media en vakbondsbestuurders zouden zich daarom terughoudend moeten opstellen, meent Duivesteijn: ,,Over twee, drie weken ligt er een onderzoeksrapport, plus een reactie van het kabinet, waarna Melkert ten volle bereid is verantwoording af te leggen. Dat is de volgorde.''

Het mag klinken als een pleidooi uit de jaren vijftig, van een politicus die de media tot rust en kalmte maant, maar die gedachte werpt Duivesteijn verre van zich: ,,Ik vel geen moreel oordeel over de publicaties. Maar ik vind wel dat het evenwicht volstrekt zoek is. Het is steeds die ene kant van het verhaal, uit de koker van Arbeidsvoorziening en de sociale partners. Een compleet beeld ontstaat zo niet.''

Wat zou Melkert, toch verantwoordelijk als minister van Sociale Zaken (1994-1998), en zijn opvolgers De Vries en Vermeend, ervan weerhouden bij te dragen aan een completer beeld? Duivesteijn: ,,Dat zou niet getuigen van respect voor het onderzoek van Koning. Deze kwestie moet niet verzanden in hakketakken, in een nietes-welles-spelletje in de media. Het is een serieuze kwestie die serieus moet worden uitgezocht. Dat heeft tijd nodig en vraagt om een correcte volgorde van handelen.''

Wil Duivesteijn daarmee zeggen dat bondsbestuurders van werknemers en werkgevers zich respectloos gedragen door nu al publiekelijk te spreken over de ondoorzichtige wijze waarop vele honderden miljoenen aan Europees subsidiegeld zijn besteed? ,,Ik heb daar wel mijn eigen fantasieën over, maar ik ga daar verder niks over zeggen'', weert de PvdA-vice-fractieleider af. ,,Ik vind het in ieder geval niet passend dát ze het doen terwijl het onderzoek nog gaande is. Juist betrokkenen hebben zich dan terughoudend op te stellen.''

Over consequenties voor de positie van Melkert als beoogd PvdA-leider wil Duivesteijn al helemaal niets kwijt. ,,Dat staat volstrekt los van deze kwestie'', stelt hij. Partijvoorzitter Koole daarentegen erkent dat de eventuele leiderschapswisseling ,,op de achtergrond natuurlijk wel meespeelt''. Koole zegt ,,absoluut de indruk'' te hebben dat PvdA-leider Kok over zijn politieke toekomst nog geen besluit had genomen toen hij twee weken geleden op vakantie ging. ,,Die twee opties van `doorgaan of stoppen' zijn heus meer dan theorie. Kok geniet op dit moment een uitstekende reputatie, in Nederland en internationaal gezien. Hij staat voor de vraag of hij op het hoogtepunt afscheid moet nemen, of dat hij hiervan als lijsttrekker nog eenmaal wil profiteren.''

De keuze is dus: op zeker spelen met Kok, of de gok wagen met Melkert. Maar Koole wil die keus niet maken. ,,Als Kok beschikbaar is, wordt het Kok. Zo niet, dan is Melkert nog steeds een uitstekende kandidaat-opvolger.''