`Dure kippenhokken' pal aan de A2

Automobilisten op de A2 verbazen zich wellicht over een rij huisjes bij Vinkeveen die pal aan de snelweg worden gebouwd. Maar de vakantiehuisjes verkopen goed en betalen mee aan de recreatie rond de Vinkeveense Plassen.

,,Rond een uur of half acht is het hier op z'n mooist'', zegt Agnes Wiebes uit Mijdrecht. ,,Dan gaan we bij de steiger zitten en hebben we de hele plas voor onszelf.'' Met haar man Marcel en de kinderen Brent en Danny heeft ze afgelopen weekend Zandeiland 1 `ontdekt', een eiland in de Vinkeveense Plassen dat is ingericht voor recreatie. ,,Tien minuten in de auto en je bent er. Anderen zitten hiervoor veertien uur in de file naar Frankrijk.''

Anderen zijn al even enthousiast over het dagrecreatieproject, dat op 11 juli officieel werd geopend. ,,De Vinkeveense Plassen hebben het euvel dat ze nauwelijks toegankelijk zijn voor het publiek'', zegt CDA-wethouder W. Koevermans (ruimtelijke ordening) van de gemeente De Ronde Venen. Om daar verandering in te brengen heeft het Recreatieschap De Vinkeveense Plassen jaren geleden een plan ontwikkeld om de recreatieve waarde van de plas te vergroten. De zandeilanden aan de noordkant, overblijfselen van de grootscheepse zandwinning ten behoeve van de Bijlmer, konden toegankelijk gemaakt worden voor dagjesmensen uit de verre omgeving, door de aanleg van bruggen, strandjes, steigers en een parkeerplaats.

De ministeries van VROM en LNV hadden daarvoor subsidie toegezegd, in totaal 2,3 miljoen gulden. Maar om de plannen te realiseren was het dubbele bedrag nodig. Koevermans: ,,We moesten een kostendrager vinden die een steentje zou bijdragen aan de dagrecreatievoorzieningen.''

Die kostendrager is gevonden in de vorm het plan Buitenborgh, een project van 220 recreatiewoningen dat een paar honderd meter verderop in aanbouw is in een weiland pal aan de A2. De woningen worden klein – half zo groot als een eengezinswoning – maar zeer luxe. Iedere woning krijgt een eigen aanlegsteiger. De oplevering is voor begin 2002 gepland.

De eigenaren mogen de woningen niet permanent gaan bewonen. Minimaal acht weken per jaar moeten ze elders verblijven. Toch was de belangstelling van meet af aan enorm. ,,Alle woningen waren binnen een half jaar verkocht'', zegt Richard Kaagman, directeur projectontwikkeling van bouwbedrijf Midreth BV. ,,Op zeker moment was het alleen maar aktes schrijven. Als we er een team op hadden gezet, had het ook in drie maanden gekund.'' De aanschafprijs bedroeg aanvankelijk vijf ton, maar de woningen worden al doorverkocht voor zeven ton.

De eigenaren komen volgens Kaagman niet uit een vaste doelgroep. Onder hen zijn veel Amsterdammers en Utrechters, maar ook mensen uit Vinkeveen zelf. Kaagman denkt dat de huisjes met name aantrekkelijk zijn vanwege de ,,toplocatie in de Randstad'' en de directe toegang tot het water. ,,Voor beleggers zijn de woningen bovendien interessant omdat ze een vaste waarde vertegenwoordigen. Sommige beleggers zijn van plan om het huisje eerst tien jaar te verhuren en er dan zelf in te gaan zitten. Die krijgen als ze dat willen het huis kant en klaar ingericht afgeleverd'', aldus Kaagman. Onder de toekomstige eigenaren zijn ook oudere Nederlanders die in het buitenland wonen en toch een plekje in Nederland willen.

Dat de woningen pal aan de A2 liggen, lijkt de nieuwe eigenaren niet te deren. ,,Het is niet zo dat de huizen die het verst van de snelweg verwijderd liggen, het eerst weg waren.'' Met de geluidsoverlast zal het volgens Kaagman wel meevallen. Rond het project komt een `groenwal' van drieëneenhalve meter hoog te liggen, waardoor straks vanaf de weg alleen de daken zichtbaar zullen zijn.

Over Buitenborgh is de afgelopen maanden heel wat te doen geweest, een gevolg van de in het oog lopende locatie aan de A2. `Dure kippenhokken', hadden onbekenden op de bouwborden geverfd. De huisjes zouden ook een aantasting vormen van het Groene Hart. Het leidde zelfs tot Kamervragen. ,,Minister Pronk heeft niet anders dan kunnen vaststellen dat de ontwikkelingen volgens de regels plaatsvonden'', zegt Koevermans. Wel noemt hij het ,,flauw'' dat diezelfde Pronk persoonlijk liever had gezien dat het project niet was doorgegaan omdat de woningen het landschap zouden aantasten.

Ook Richard Kaagman kent de twijfels rond het project. ,,Tegen vrienden zeg ik dan: `Kijk er eens rond, dan zie je hoe ruim de opzet eigenlijk is.' Als de groenwal en de slagboom er straks liggen, ontstaat hier een prachtig eigen wereldje.'' De eigenaren is overigens niet verteld dat zij ieder tienduizend gulden hebben bijgedragen aan het project. Kaagman: ,,De projectontwikkelaar heeft een donatie gedaan aan het recreatieschap.''

Ook op het zandeiland is vrijwel niemand ervan op de hoogte dat zij hun paradijsje mede te danken hebben aan de toekomstige bewoners van de recreatiewoningen, even verderop. ,,Buitenborgh? Dat zijn toch die rare huisjes?'' Ach, die rare huisjes. ,,Het is toch gezellig op zandeiland 1?''

    • Jacques de Groot