De Tempelberg

Het gebruik van de naam Haram-al-Sharif door Robert Malley (NRC Handelsblad, 19 juli) wordt door de heer Cohen Stuart betwist (Brieven, 24 juli).

Tegenover Malleys ,,Haram-al-Sharif, het op twee na heiligste moslimheiligdom, dat de joden de Tempelberg noemen'', stelt Cohen Stuart dat deze berg een joodse naam moet hebben omdat het de allerheiligste plaats is van het jodendom. Hij wil dat de berg Tempelberg wordt genoemd. En hij schrijft ook dat de officiële naam is, ,,Tempelberg, die door de moslims Haram-al-Sharif genoemd wordt''.

De discussie over wat het meest heilig is en op grond daarvan recht kan doen gelden op naamgeving is niet vruchtbaar. Het meest voor de hand liggende is dat de plaats genoemd wordt al naar gelang de `godsdienstige voorkeur' van de gebruiker.

De discussie of de `officiële' naam Haram-al-Sharif dan wel Tempelberg is, kan daarentegen wel gevoerd worden, daar officiële namen alleen gegeven kunnen worden door bevoegd gezag. Internationaal wordt aanvaard dat de autoriteit die bevoegd is om gezag uit te oefenen in het gebied waarin de berg ligt, Oost El-Quds-esh-Sherif/Jeruzalem, de Palestijnse autoriteit is. Indien Cohen Stuart de bewuste plek Tempelberg wil noemen is dat dan ook zijn zaak. Echter het doen voorkomen alsof de officiële naam Tempelberg is, is een verdraaien van de waarheid. Immers, de illegale bezetting door Israël, maakt dit nog geen bevoegd gezag. Dit opdringen aan anderen is verwerpelijk.

    • H.C.A.M. van Vliet