Berging van Koersk loopt vertraging op

De voorbereidingen van het Nederlandse consortium Mammoet-Smit voor de berging van de Koersk heeft vertraging opgelopen. Het maken van gaten in de romp heeft meer tijd gekost dan gedacht.

Dit heeft het bergingsbedrijf Smit vanmorgen desgevraagd bevestigd. ,,Het ging daarbij om opstartproblemen'', zegt een woordvoerder. In de Nederlandse offshore-wereld wordt om die reden betwijfeld of Mammoet-Smit inderdaad volgens plan in september kan bergen. Volgens Smit ligt de voorbereiding echter inmiddels op schema.

Mammoet is van plan om half september in de Barentszzee te beginnen met het hijsen van de Koersk, die vervolgens naar Moermansk wordt versleept. Voor Mammoet kan gaan hijsen moeten er gaten worden gemaakt in de romp om de hijskabels kabels te kunnen bevestigen en moet ook de kop van de onderzeeboot worden afgezaagd. Mammoet heeft eerder aangegeven dat de voorbereidingen vlot moeten verlopen, omdat na half september de kans op goed weer snel afneemt.

Met de voorbereidingen loopt het echter ,,niet zo gladjes als op papier'' leek, heeft de Russische admiraal M. Motsak voor het weekeinde gezegd op een persconferentie in Moermansk. Op 21 juli zijn de duikers van het Noorse DSND begonnen met het maken van de 26 gaten in zowel de binnen- als de buitenwand. Volgens Matsok is de boorapparatuur nooit eerder onder water getest en niet berekend op de wand van een onderzeeboot. ,,Daarom wordt de apparatuur gedurende de operatie aangepast'', zei Matsok: ,,De apparatuur functioneerde in het begin niet.''

De leidingen en pijpen tussen de binnen- en buitenwand zorgen voor problemen, terwijl de apparatuur aanvankelijk ook moeite had met de rubberen plaatjes op de buitenwand. Expert I. Kudrik van de Noorse milieu-organisatie Bellona zegt: ,,Inmiddels is daarvoor een beroep gedaan op de expertise van Halliburton.'' Duikers van het Amerikaans-Noorse Halliburton hebben in oktober geholpen met de berging van enkele lichamen uit de Koersk. De operatie ligt volgens Motsak op schema, maar het tijdschema is niet openbaar.

Zegslieden in de offshorewereld menen dat het allemaal erg krap wordt. Het maken van een gat kost ongeveer een dag, terwijl er op dit moment naar verluidt nauwelijks 10 gaten zijn geboord. Het maken van de gaten wordt bovendien enkele dagen onderbroken voor het afzagen van de kop, waarmee komende maandag wordt begonnen.

    • Karel Berkhout