Ambtenaren

In het artikel van Roel in 't Veld en Peter Plug over de ministeriële verantwoordelijkheid (NRC Handelsblad, 26 juli), wordt een uitstekende analyse gegeven waarom ambtenaren risicomijdend gedrag vertonen. Maar bewaar ons voor de oplossing dat de minister moet worden afgerekend op de vraag of `voldoende innovatie is verwezenlijkt'. Er wordt op sommige departementen juist veel te veel geïnnoveerd omdat de opeenvolgende ministers allemaal geschiedenis willen maken. Kijk maar eens naar de permanente wijzigingen in het onderwijsstelsel de laatste 40 jaar. Een minister die rust in de tent brengt kan soms van immense waarde zijn. Bovendien: de positieve of negatieve consequenties van innovatief beleid komen vaak pas te voorschijn na vertrek van de betrokken minister, dus hoe kan er met hem/haar serieus worden afgerekend tijdens de rit?

    • Arend Meerburg den Haag