Werklozen blokkeren wegen in Argentinië

Duizenden werklozen hebben gisteren in Argentinië belangrijke autowegen geblokkeerd uit protest tegen het stringente bezuinigingsprogramma van de regering. De bezuinigingen, die eergisteren door het parlement zijn goedgekeurd, zijn bedoeld om het vertrouwen van de financiële markten in Argentinië te herstellen.

Van het noorden bij de grens met Bolivia tot Tierra del Fuego in het zuiden waren 40 tot 50 hoofdwegen geblokkeerd, terwijl in de hoofdstad Buenos Aires vijf wegen waren afgesloten. De televisie toonde beelden van demonstranten, die banden in brand staken, met spandoeken liepen en zelfs even een bank iets buiten Buenos Aires belegerden. De goedgeorganiseerde demonstranten, die de blokkades coördineerden met behulp van mobiele telefoons en internet, zeiden volgende week weer actie te zullen voeren.

Wegblokkades zijn inmiddels aan de orde van de dag onder de centrumlinkse regering van president De la Rua, die op een absoluut dieptepunt staat in de opiniepeilingen. Argentinië worstelt al drie jaar met een recessie, die mede wordt veroorzaakt door de harde peso. De werkloosheid bedraagt officieel 16 procent van de beroepsbevolking en ongeveer een derde van de bevolking leeft in armoede. ,,De bezuinigingen vergroten de ongelijkheid tussen de Argentijnen'', zei de organisator van grootste protestmars.

De bezuinigingen voorzien onder meer in een verlaging van de ambtenarensalarissen, pensioenen en subsidies, die kan oplopen tot 13 procent. Met het bezuinigingsprogramma moet het begrotingstekort worden verkleind om zo het vertrouwen van internationale beleggers te herwinnen. Door de hoge buitenlandse bankschulden is dat vertrouwen de laatste maanden fors gedaald, waardoor de risicopremie op Argentijns schuldpapier is opgelopen. De markten reageerden verheugd op de goedkeuring van het bezuiningsplan.