Voorstel tot hervorming verkiezingen VS

Twee voorgangers van president Bush hebben hem een hervormingsprogramma voor de presidentsverkiezingen aangeboden. Jimmy Carter en Gerald Ford, beiden oud-president, bepleiten de invoering van landelijke, uniforme regels voor het tellen van de stemmen. Ook zouden televisie- en radiozenders de eerste uitslagen niet bekend mogen maken voordat alle stemlokalen gesloten zijn. De chaos waarin de vorige verkiezingen in november ontaardden, zou zo voortaan vermeden kunnen worden. Het duurde toen 36 dagen voordat de winnaar bekend werd.

Carter en Ford hebben zich verenigd in de National Commission on Federal Election Reform. De commissie raadt het Congres aan de komende drie jaar een à twee miljard dollar uit te trekken voor verbetering van de verkiezingsprocedure. Ook stellen Carter en Ford voor om van verkiezingsdag een nationale feestdag te maken, zodat de bevolking vrij heeft om naar de stembus te gaan. Andere concrete voorstellen zijn het beter bemannen van stemlokalen en het uitbreiden van de voorzieningen voor gehandicapten, die nu niet in de gelegenheid worden gesteld in het geheim hun stem uit te brengen.

Staten mogen zelf blijven bepalen hoe ze stemmen registreren, maar volgens de commissie zouden er onder meer duidelijker regels moeten komen voor de stembiljetten van Amerikaanse burgers die in het buitenland wonen. Tijdens de laatste verkiezingen veroorzaakten hun biljetten verwarring en onenigheid. Eerder deze maand publiceerde de New York Times een artikel waaruit bleek dat ondeugdelijke stembiljetten van in het buitenland wonende Amerikanen toch waren meegeteld. Naar aanleiding van de problemen in november had de commissie al geadviseerd om vóór de komende verkiezingen voor het Congres, in 2002, alle oude stemmachines te vervangen door stemcomputers. Of dat gaat lukken is nog de vraag.

Bush, die steeds heeft gezegd dat hij de verkiezingen wil hervormen, heeft het rapport, 105 bladzijden dik, met voorzichtig enthousiasme ontvangen. Carter kwam het hem gisteren zelf overhandigen. Bush zei dat hij het alvast eens was met de basisprincipes van het rapport, maar trad niet in detail. Bush zei ingenomen te zijn met het feit dat de commissie de rol van de media onder de loep neemt. Bush' tegenstander Al Gore werd vlak na hertelling van de stemmen in Florida door de media tot winnaar uitgeroepen.

Carter duidde Bush aan als ,,mijn vriend'', volgens sommige Amerikaanse media een opzettelijke correctie op een interview met de Columbus Ledger-Enquirer eind vorige maand, waarin Carter gezegd had dat hij zwaar teleurgesteld was over Bush.