Vermeend paste tekorten Arbvo bij

Minister Vermeend (Sociale Zaken) blijkt enkele maanden geleden tegenvallende ESF-ramingen van de Arbeidsvoorziening te hebben opgevangen met een extra bijdrage van zijn ministerie.

Hiermee geeft de minister voedsel aan de kritiek dat Nederland geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet heeft aangewend voor concrete projecten ter bestrijding van langdurige werkloosheid maar om de exploitatie van Arbvo op peil te houden.

Nederland moet naar verwachting minimaal 440 miljoen gulden terugbetalen aan Brussel voor onregelmatigheden met ESF-geld. Een commissie onder leiding van oud-president Koning van de Rekenkamer komt deze maand met een rapport over ESF.

Vermeend reageerde, blijkens een brief van 19 juni, op een toezegging van zijn voorganger De Vries uit 1999. Deze bepaalde dat Arbvo in 2000 voor 250 miljoen gulden ESF-middelen mocht verkrijgen, in plaats van de 100 miljoen per jaar die daarvoor was afgesproken, de `ESF eigen organisatie'. Deze verhoging voor Arbvo werd juist toegezegd toen de Europese Commissie felle kritiek had op de Nederlandse ESF-bestedingen.

Uit Vermeends brief blijkt dat het al dan niet realiseren van ESF-projecten geen invloed had op de hoogte van de begroting van Arbvo. Nadat bekend werd dat Arbvo niet in staat was de geplande omzet van 250 miljoen gulden ESF te realiseren, maar slechts de helft, zegde Vermeend Arbvo toe die andere helft bij te passen met rijksgeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt al in 1999 ,,geluiden vanuit de Arbvo-organisatie' te hebben opgevangen ,,dat het bedrag van 250 miljoen voor de eigen organisatie zal worden ingezet' en noemde dat ,,zeer verontrustend'. Toenmalig minister De Vries vond die veronderstelling ,,beneden de maat' maar inmiddels hebben diverse betrokkenen beaamd dat het ESF-geld op deze wijze is aangewend.

    • Tom-Jan Meeus
    • Herman Staal