Verkeershinder

De automobilist die zich over de ringweg rond Amsterdam voort haast, wordt afgeleid door een signaal dat hem – als hij het Nederlands beheerst – een moment zal doen aarzelen.

`VERKEERSHINDER' hangt plotseling in lichtende letters boven zijn hoofd.

Heeft men hier last van mij, zou hij zich een moment kunnen afvragen.

Nee. Dat niet. Hij blijkt als deelnemer aan het verkeer hinder te zullen ondervinden door werkzaamheden aan de weg.

In het Nederlands woordenboek (Van Dale) komt `verkeershinder' in deze betekenis niet voor. Het woord is kennelijk een vinding van de overheid.

Helaas bestaan er, zoals voor het verkeer, ook regels voor de taal. Daarmee valt te verklaren dat `verkeershinder' overlast is die het verkeer veroorzaakt. Niet de hinder die het ondervindt.

Men mag niet veronderstellen dat onze overheid uit dichters bestaat. Maar ze zou – als ze de `verrijking' van onze taal ter hand neemt – bij hen te rade kunnen gaan.

Het voorkomt wellicht blunders op de snelweg

    • Rense Royaards