Veel fouten politie bij rellen Genua

De Italiaanse politie heeft bij de rellen op de G8-top in Genua ernstige fouten gemaakt en onnodig geweld gebruikt. In Amsterdam is vanmorgen het Italiaanse consulaat uit protest tegen het geweld bezet.

Dat conclusies over het gebruik van geweld door de politie tijdens de top in Genua zijn van drie inspecteurs. Ze staan in een intern onderzoeksrapport dat is uitgelekt naar de Italiaanse pers. De Kamer van Afgevaardigden is het gisteravond alsnog eens geworden over een beperkte parlementaire onderzoekscommissie naar het politieoptreden.

De drie inspecteurs hebben ieder een aspect onderzocht van de kritiek op de politie. Een van hun aanbevelingen is de politiecommandant in Genua te vervangen. Vanmorgen is de Senaat begonnen over een motie van wantrouwen tegen minister van Binnenlandse Zaken Scajola, maar er is geen meerderheid die hem verantwoordelijk houdt voor de rellen.

In hun rapport komen de inspecteurs tot harde conclusies. Tijdens de rellen op straat zijn sommige commandanten van afzonderlijke eenheden er niet in geslaagd hun manschappen onder controle te houden. Dit heeft geleid tot onnodig geweld tegen mensen die niet actief deelnamen aan de rellen.

Verder bestond er een hiaat in de opgestelde strategie, zo constateren de inspecteurs. Er was gedacht aan de massale beveiliging van de verboden rode zone, maar niet aan het inzetten van kleinere, snel verplaatsbare eenheden om tegen groepjes gewelddadigen te kunnen optreden. Bovendien heeft de uitwisseling van informatie met andere landen over de anarchisten van het Zwarte Blok, die worden gezien als de aanstichters van veel geweld, te wensen overgelaten.

Een tweede aandachtsveld was de inval zaterdagnacht in de school die door het Genoa Social Forum, de paraplu van de actiegroepen, als hoofdkwartier werd gebruikt. De inzet van agenten die al twaalf uur in dienst waren is ,,discutabel'', schrijven de inspecteurs, temeer omdat de betrokken agenten zijn getraind voor charges op straat, niet voor invallen in besloten ruimtes.

Het derde omstreden punt was de behandeling van arrestanten op het politiebureau van Bolzaneto. Hierbij is volgens de inspecteurs sprake geweest van onnodig geweld en van machtsmisbruik.

Mede onder druk van internationale verzoeken om opheldering hebben de rechtse coalitiepartijen hun verzet tegen een parlementair onderzoek laten varen. Het wordt geen volwaardig onderzoek met verhoren onder ede, maar een soort fact finding-missie. De bedoeling is dat de commissie, met rond veertig leden, na een onderzoek van een maand met een rapport komt. Alleen de partij Communistische Heroprichting stemde tegen deze commissie.