Schuld en boete

Zeventien maanden na de geïmplodeerde beursgang van internetaanbieder World Online blijven intrigerende ,,details'' opduiken over het haastwerk waarmee de aandelen aan het beleggende publiek zijn verkocht.

Voormalig bestuursvoorzitter Nina Brink van World Online vertelde gisteren dat een haar toegezegde aandelenoptieregeling nooit was doorgegaan omdat er niets over in het prospectus stond. In het prospectus, dat de inzet is van diverse juridische acties van beleggers, moet alle relevante kwantitatieve en kwalitatieve informatie zijn opgenomen op basis waarvan investeerders een beslissing nemen.

Zo'n optieregeling voor Brink zou overigens een raar signaal zijn geweest. Moet een bestuursvoorzitter/oprichter van een onderneming, die vier maanden eerder juist een pakket aandelen van de handen heeft gedaan zo snel weer geprikkeld worden met een aandelenoptieregeling om haar beste krachten aan de firma te blijven geven? Had dan die aandelen niet verkocht, dat geeft het beleggende publiek en de eigen medewerkers meer vertrouwen.

Eerder was al duidelijk geworden dat ook een winstdelingsregeling op een pakket aandelen dat Brink had verkocht in rook was opgegaan. Ook die stond niet in het prospectus en de betrokken aandeelhouders voelden zich niet meer aan de winstdeling gebonden. De omissies kostten Brink een klein fortuin.

Brink gebruikt haar falende regie over het prospectus nu als argument om de kritiek van grote groepen beleggers op haar handel en wandel te ontzenuwen. Zij stelde het belang van haar bedrijf en van de voortgang van de beursgang boven haar eigen financiële belangen. Groepen beleggers hebben nog civiele procedures lopen tegen World Online en betrokken banken, die moeten uitmonden in schadeclaims. Justitie ziet af van persoonlijke strafrechtelijke vervolging en Brink ontketende daarop gisteren zelf de nieuwe publiciteit.

Nu de beklaagdenbank buiten beeld is, zoekt Brink de dialoog met de media. Pinnige hoofdredactionele commentaren in de kranten zijn haar oogst.

Brink surfde op de golven van de internet-hausse naar een sterrenstatus. Ongeveer 150.000 Nederlandse particulieren en een paar duizend door de wol geverfde professionele financiers kochten World Online aandelen. Voor Brink nu geen schuld en boete, al is dat het offer dat het volkskapitalisme eist. Zoals wel meer publieke figuren die van hun voetstuk vallen, zie ex-burgemeester Peper, zit zij gevangen in een juridische verdediging. Zij blijft strijden, maar zij is gebonden aan haar tekst. Elke ontboezeming kan lopende rechtszaken schaden.

    • Menno Tamminga