Psychische diagnose WAO stijgt

Het aantal WAO-ers met psychische aandoeningen is gestegen. In 1999 had 34 procent van de 92.000 nieuwe WAO-ers dit als belangrijkste diagnose, terwijl het aantal jaren rond de 30 procent schommelde.

Onder de 31.000 WAO-ers met psychische klachten, waren 18.000 vrouwen. Vooral jonge vrouwen worden vaker arbeidsongeschikt wegens psychische klachten dan mannen.

Dat heeft het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv, belast met de uitvoering van de sociale zekerheid) vanmorgen laten weten. Het aandeel WAO-ers met fysieke klachten is al jaren stabiel en bedroeg ook in 1999 ongeveer 25 procent van de instroom. Er kwamen 23.000 nieuwe WAO-ers met deze klachten bij, waaronder 12.000 vrouwen. RSI ('muisarm') en whiplash komen als reden voor arbeidsongeschiktheid tweemaal zo vaak voor bij vrouwen.

Het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) meldde vanmorgen op een persbijeenkomst in Zoetermeer dat de uitvoering van de sociale zekerheid verder moet verbeteren. Uit onderzoek over de uitkeringsverstrekking over 2000 blijkt dat de uitvoeringsinstellingen (de zogenoemde `uvi's', zoals GAK, USZO en Cadans) nog altijd te veel fouten maken.

Desondanks is het Ctsv `gematigd positief' over de uitvoering in het jaar 2000, omdat er ,,vorig jaar geen kwaliteitsverlies is opgetreden''. Het is voor het eerst dat het Ctsv een totaalbeeld geeft van de kwaliteit van de uitvoering van alle sociale verzekeringswetten.

In totaal maakte de uvi's iets minder fouten bij de uitvoering van werknemersverzekeringen. Een knappe prestatie, vindt het Ctsv, vooral omdat vorig jaar bekend werd dat in 2002 de uitvoeringsorganisatie op de schop gaat en wijzigt van een private naar een publieke instelling. ,,In dat licht is het een prestatie dat de organisaties de kwaliteit van de uitvoering hebben kunnen handhaven en op onderdelen zelfs hebben kunnen verbeteren.''

De uvi's maakten in 2000 vooral bij uitvoering van de werkloosheidswet (WW) meer fouten dan voorheen. ,,Dit komt met name doordat de Flexwet niet of onjuist wordt toegepast en dat de controle op verwijtbare werkloosheid ontoereikend is. Ook laat de controle van de uitvoeringsinstellingen op de sollicitatieplicht van WW-ers te wensen over'', aldus het Ctsv.

De verstrekking van de WAO (arbeidsongeschiktheid) ging zelfs beter dan een jaar eerder. De instellingen maken echter nog steeds meer fouten dan het wettelijk toegestane maximum van 1 procent van het totaal aantal uitvoeringen.

Ook bij uitvoering van de volksverzekeringen werden minder fouten gemaakt. De uitvoering van de AOW voldoet aan de wettelijke norm. De uitvoering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (Akw) vertoonde in 2000 wèl meer tekortkomingen dan in 1999, maar dat is volgens CTSV te wijten aan de recente invoering van de wet.