Meer Franse werklozen

De werkloosheid in Frankrijk is voor de tweede achtereenvolgende maand licht gestegen. In mei nam de werkoosheid met 0,3 procent toe, in juni met 0,4 procent. Eind mei was nog 8,7 procent van de beroepsbevolking werkloos, eind juni was dat 8,8 procent.

Volgens minister Guigou van Werkgelegenheid gaat het om ,,turbulentie'', veroorzaakt door ,,de ontwikkeling van de internationale economie en in het bijzonder door de afname van de groei in Amerika''. Ook zou het effect van de invoering van de 35-urige werkweek afvlakken, maar dat zal volgens de minister weer aanhalen als op 1 januari 2002 ook bedrijven met minder dan twintig werknemers verplicht worden de 35-urige werkweek in te voeren.

De afgelopen vijf jaar is de werkloosheid sterk afgenomen. In 1997 was nog 12,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. De strijd tegen de werkloosheid is prioriteit nummer een van de socialistische regering-Jospin.

Volgens minister Guigou blijft Frankrijk ,,in de kopgroep'' van de EU, waar het bestrijding van de werkloosheid betreft. Over een jaar genomen is de werkloosheid met meer dan 1 procent gedaald, tegenover 0,7 voor de gehele EU en 0,1 procent in Duitsland. In de afgelopen vijf jaar is de werkloosheid zes keer eerder licht gestegen. De minister vindt het om die reden niet nodig het verwachte werkloosheidscijfer voor heel 2001 van 8,5 procent bij te stellen.

    • Pieter Kottman