Licht herstel bestedingen consument

Nederlandse Consumenten durven weer meer aankopen te doen dan in het begin van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

De binnenlandse consumptie is in de maand mei met twee procent gegroeid, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld over de eerste vijf maanden van dit jaar bedraagt de groei van de binnenlandse individuele consumptie 1,4 procent. Over geheel 2000 was de toename meer dan twee keer zo groot. Vorige week werd al duidelijk dat het consumentenvertrouwen in juli vrijwel gelijk is aan dat van juni. Het oordeel van de consument over de economie in het algemeen verslechtert niet verder, constateerde het CBS toen. Ook de koopbereidheid, de andere component van het consumentenvertrouwen, neemt niet verder af.

Gisteren maakte de Conference Board, een particulier economisch onderzoeksinstituut, bekend dat in de Verenigde Staten de bestedingen van de Amerikaanse consumenten in juni met 0,4 procent zijn toegenomen. De stijging over mei is herzien van 0,5 naar 0,3 procent. Tevens werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS voor de maand juli uitkwam op 116,5 na 118,9 in juni. De daling van de index geeft aan dat de economie de komende tijd maar langzaam zal groeien.

Dat de Amerikaanse consument minder vertouwen in de economie heeft gekregen, komt door het grote aantal banen dat er de laatste tijd verloren is gegaan. Ook Nederlandse multinationals als Philips en Akzo kondigden de afgelopen maanden forse ontslagrondes aan.

Een analiste van het Amerikaanse ministerie van Financiën liet weten dat de Amerikaanse economie het ergste achter de rug heeft. De VS verwacht veel van de belastingverlaging die deze maand aan alle burgers toekomt.

Tot op heden is van de lastenverlichting als gevolg van het nieuwe belastingstelsel in Nederland nog geen duidelijk positief effect op de consumptie zichtbaar, constateert het CBS. Mogelijk heeft de verhoging van de BTW per 1 januari jongstleden een negatief effect op de aanschaf van met name duurzame consumptiegoederen (zoals auto's) gehad. Die negatieve trend lijkt nu te zijn gekeerd: bij de bestedingen aan de consumptiecategorie duurzame goederen ligt het volume 1,2 procent boven dat van mei vorig jaar. De voorgaande vier maanden kwamen de bestedingen aan duurzame goederen juist lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Aan diensten werd in mei 2,6 procent meer uitgegeven.