Illegalen Spanje melden zich massaal

Gisteren is in Spanje de termijn gesloten voor de ruimere legalisering van vreemdelingen die begin juni werd afgekondigd. Met de maatregel hoopt de regering de toestroom van illegalen in Spanje beter te reguleren.

Van de ruimere regeling maakten volgens tellingen van vakbonden en humanitaire organisaties zo'n 180.000 immigranten gebruik. De verruiming van de legaliseringsregels werd afgekondigd, nadat de strengere vreemdelingenwetten die begin dit jaar van kracht werden tot een chaos bij de instroom van immigranten leidden.

De laatste dag van de ruimere toelatingseisen had lange rijen tot gevolg bij een aantal van de bureaus waar de immigranten hun legaliseringsverzoek konden indienen. In Barcelona, waar zich ongeveer tweeduizend immigranten hadden verzameld, kwam het daarbij tot ongeregeldheden. In Madrid, waar volgens schattingen de afgelopen twee maanden 100.000 immigranten een verzoek hebben ingediend, bleef het evenwel rustig.

Tot de verruiming van de legaliseringseisen werd besloten nadat de toepassing van de strengere legaliseringseisen in praktijk tot veel problemen leidde bij de migranten, maar ook bij werkgevers in de tuinbouwsector en in de bouw. Wie kon bewijzen voor 23 januari van dit jaar (de datum dat de strengere regelgeving van kracht werd) al in Spanje was of aantoonbaar over werk beschikte, kwam voor legalisering in aanmerking. Het is nog niet duidelijk welk deel van de legaliseringsverzoeken gehonoreerd wordt, maar volgens betrokken ambtenaren zou een belangrijk aantal van de illegalen niet in staat zijn om de vereiste papieren te overleggen.

De afgelopen jaren is het aantal buitenlanders in Spanje sterk gegroeid. Om de toestroom te kanaliseren, heeft de regering afspraken gemaakt met onder andere Ecuador en Marokko over het aantal migranten dat jaarlijks legaal in Spanje mag komen werken. Van diverse zijden wordt evenwel betwijfeld of deze regelingen de illegale immigratie zullen beëindigen. Het aantal migranten dat illegaal met bootjes de oversteek waagt vanuit Marokko lijkt sterk toe te nemen. In anderhalf jaar tijd zette de politie 17.600 Marokkanse illegalen de grens over. Steeds meer illegale immigranten komen uit landen bezuiden de Sahara.