Huis VS stemt voor verbod klonen mens

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat iedere vorm van klonen van menselijke cellen verbiedt. Voor medische doeleinden wordt geen uitzondering gemaakt.

Het voorstel, dat was ingediend door Republikeinse afgevaardigden en de steun heeft van president Bush, werd met 265 tegen 162 stemmen aangenomen. Voor het klonen van mensencellen voor stamcellenonderzoek wilde het Huis geen uitzondering maken. Een amendement dat klonen ten behoeve van therapeutische doeleinden wel mogelijk zou maken, werd met 249 tegen 178 stemmen verworpen. Het voorstel gaat nu naar de Senaat, waarin de Democraten een hele krappe meerderheid hebben. Hun leider, Tom Daschle, heeft al laten weten dat hij ,,onder vrijwel alle omstandigheden'' tegen klonen is.

Het totaalverbod op klonen van mensencellen moet voorkomen dat de menselijke voortplanting ,,een productieproces'' wordt, aldus de indiener van het voorstel, de Republikeinse afgevaardigde Dave Weldon. Aan de stemming ging een verhit debat vooraf. ,,Mensen horen niet gekloond te worden. We moeten voorkomen dat er een medische vuilnisbelt ontstaat van menselijke delen waarmee geëxperimenteerd kan worden'', zei de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Tom DeLay uit Texas.

Voorstanders van klonen van menselijk materiaal brachten daar tegenin dat een verbod biomedisch onderzoek kan belemmeren. Op dit moment wordt onderzocht of men via klonen lichaamseigen stamcellen kan produceren, die kunnen helpen ziektes als Alzheimer, Parkinson en diabetes te genezen. De meeste stamcellen voor onderzoek komen van embryo's die in vruchtbaarheidsklinieken zijn geproduceerd. President Bush moet binnenkort besluiten of de overheid dergelijk onderzoek wil subsidiëren. Dat onderzoek wordt niet in gevaar gebracht door een totaalverbod. (Tot zover Reuters)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: Ook in Europa is de regelgeving rond genetisch onderzoek politiek actueel. In Nederland is een wetsvoorstel in behandeling dat het maken van een menselijk embryo voor wetenschappelijk onderzoek of medische therapie verbiedt, maar regelt dat dit verbod over drie tot vijf jaar verdwijnt. De Britse regering wil therapeutisch klonen onder voorwaarden toestaan. De Duitse regering wil versoepeling van een wet uit 1991 die elke vorm van onderzoek aan embryo's verbiedt. Volgens haar dreigt Duitsland wetenschappelijk en economisch de boot te missen als aan dit verbod wordt vastgehouden. De Franse president Chirac keerde zich onlangs tegen een commissie die zich uitsprak vóór therapeutisch klonen.