Hervormers tegen geselingen

Iraanse hervormers proberen een eind te maken aan een recente golf van openbare geselingen in opdracht van de conservatieve rechterlijke macht, zo heeft het studentenpersbureau ISNA gisteren gemeld. Volgens een hoge veiligheidsfunctionaris, Ali Taali, moeten rechterlijke orders tot publieke geselingen voortaan worden voorgelegd aan een veiligheidsorgaan onder leiding van de hervormingsgezinde minister van Binnenlandse Zaken, Abdolvahed Musavi-Lari. Taali zei, aldus ISNA, dat de geselingen ,,een tegengesteld effect hebben en publieke sympathie creëren voor overtreders die worden gegeseld''.