Haagse boulevard tijdelijk drooggelegd

Op de boulevard van Scheveningen komt tot en met 15 september een verbod op het bezit en het nuttigen van alcohol. Het college van B en W van Den Haag heeft dit gisteren besloten om de overlast van jongeren tegen te gaan. Het verbod geldt niet voor de terrassen en de strandpaviljoens.

Bij mooi weer verzamelen zich groepen jongeren in auto's op de Scheveningse boulevard en het verlengde daarvan. Met harde housemuziek uit gettoblasters en geluidsinstallaties in auto's zorgen de jongeren 's avonds en 's nachts voor geluidsoverlast en afval op straat. Ook vallen ze andere bezoekers lastig. Overmatig drankgebruik zou hierbij een belangrijke rol spelen.

Ondernemers spreken van een dreigende sfeer op de boulevard. Omwonenden hebben bij de politie ook geklaagd over handel in drugs, maar daarvan is volgens de politie weinig gebleken. Ook van geweld tegen bezoekers zou geen sprake zijn. Om de overlast te bestrijden, gaat de politie extra agenten inzetten. Overigens is de politie met drie mobiele posten in het zomerseizoen permanent aanwezig op de boulevard.

Ondernemers, die al langer klagen over toenemende overlast van jongeren, betwijfelen dan ook of preventieve maatregelen nog enig effect zullen hebben. Zij zouden het liefst zien dat de groepen jongeren weggestuurd kunnen worden, en hebben bij de gemeente aangedrongen op een samenscholingsverbod. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag wil de gemeente eerst kijken of het alcoholverbod enig effect heeft. Het verbod geldt met ingang van volgende week donderdag.