Farrakhan weer welkom in Engeland

Het Britse Hooggerechtshof heeft gisteren het inreisverbod voor de omstreden Amerikaanse moslimactivist Louis Farrakhan ongedaan gemaakt. Vanaf oktober mag Farrakhan Groot-Brittannië weer in; dan maakt rechter Turner ook de redenen bekend van zijn besluit.

De Britse regering beraadt zich nog of zij in beroep gaat tegen de beslissing. In 1986 had de toenmalige regering-Thatcher Farrakhan, leider van de Nation of Islam-beweging, de toegang tot Groot-Brittannië ontzegd, omdat hij zou aanzetten tot rassenhaat. Farrakhan heeft zich in het verleden vaak laatdunkend uitgelaten over joden, blanken, katholieken, vrouwen en homoseksuelen. Zo noemde hij het jodendom een ,,riool-religie'' en zei hij Adolf Hitler een ,,verschrikkelijk groot man'' te vinden.

Volgens de advocaat van Farrakhan heeft deze nu spijt van zijn beledigingen aan het adres van de joodse gemeenschap. Joodse leiders in Groot-Brittannië zijn echter niet overtuigd. ,,Louis Farrakhan houdt er al lange tijd racistische en kwetsende ideeën op na'', aldus Neville Nagler, directeur van een joodse belangenorganisatie. Farrakhan zelf kijkt uit naar een toekomstig bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.