Dossier Fireworks openbaar

Een deel van het strafdossier over R. Bakker, een van de directeuren van het Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks dat vorig jaar de ontplofte, is vanaf vandaag op internet te bekijken. De publicatie van dossierstukken is een primeur in de strafrechtswereld.

De justitiële documenten zijn te bekijken via de site van het actualiteitenprogramma Nova (www.nps.nl/nova). Bakkers advocaat J. Plasman had eerder al aangekondigd dat hij vandaag tot een dergelijke vorm van openbaarmaking zou overgaan. Hij vindt dat het openbaar ministerie (OM) een vertekend beeld geeft van de houding van Bakker.

Bakker wordt door het OM in Almelo in verband met de vuurwerkramp verdacht van brand door schuld en van het overtreden van de milieuvoorschriften. Advocaat Plasman is gevallen over opmerkingen in het jaarverslag van het OM. Officier van justitie H. Stam zegt daarin moeite te hebben met `het draaien van verdachten'. Volgens Plasman doelde Stam daarmee op Bakker. Het OM heeft verklaard dat de opmerkingen niet specifiek op de directeuren van S.E. Fireworks slaan, maar Plasman vond dat een onvoldoende verweer. Hij gaat over tot publicatie van stukken om het scheve beeld recht te zetten.

Bakker heeft tot dusver circa honderd verklaringen afgelegd. In eerste instantie zijn er daarvan vijf op internet gezet, de rest volgt later. [Vervolg PLASMAN: pagina 2]

PLASMAN

Ook TNO-Rapporten op net

[Vervolg van pagina 1] Daarnaast zullen technische rapporten van TNO en het Nederlands Forensisch Instituut op het net te lezen zijn. Ook getuigenissen van twee politiemensen worden gepubliceerd. Zij verklaren bij de rechter-commissaris over de meewerkende opstelling van verdachte Bakker in het vooronderzoek.

Het OM in Almelo zal vooralsnog geen actie ondernemen tegen de openbaarmaking van de dossierstukken. ,,Pas als één van de personen die erin genoemd wordt, aangifte doet van smaad of aantasting van de privacy komen wij in actie'', aldus de persofficier. In de verhoren worden onder meer namen genoemd van werknemers, buurtbewoners en bedrijven waarmee S.E. Fireworks zaken deed.

Op radio-1 verklaarde Plasman vanochtend dat hij gekozen heeft voor publicatie op de site van Nova omdat redacteur Ger van Westing daar ,,serieuze onderzoeksjournalistiek'' bedrijft en zich direct na de ramp in de kwestie heeft verdiept. Gerard Dielissen, chef-redacteur van Nova, zegt dat zijn programma zelf ,,contacten heeft gelegd'' met Plasman. ,,Het gaat om een relevante kwestie en dus is het interessant om stukken te publiceren''. Nova wil per keer beoordelen of stukken openbaar worden gemaakt, Plasman wil alles op het internet zetten. Dielissen: ,,Maar de afweging ligt bij ons.''