Brink kiest aanval na vrijspraak

Nina Brink is door justitie vrijgepleit, maar de oprichtster van World Online is niet tevreden. De hele wereld moet erkennen dat zij niets dan goede bedoelingen heeft gehad.

Ze is van elke blaam gezuiverd, zei Nina Brink gisteren toen bekend werd dat ze niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Het openbaar ministerie vindt Brink geen verdachte meer in het debacle rondom de beursgang van internetaanbieder World Online, in maart 2000. De conclusies van OM deden Brink gisteren, tijdens een persconferentie in Den Haag, niet één keer glimlachen.

Brink gedroeg zich als een boos kind. Ze erkende dat ze ,,niet volmaakt'' was, maar benadrukte vooral dat ze niet alleen aan het roer had gestaan tijdens de omstreden beursgang. Brink vindt het jammer dat er getwijfeld wordt aan haar oprechte bedoelingen. Ze wilde haar goede wil gisteren extra onderstrepen. Tijdens de conferentie maakte Brink bekend dat ze indertijd heeft afgezien van een haar beloofde aandelenoptieregeling. De rechten op aandelen bleken niet te zijn beschreven in het prospectus, waarin alle voor de beursgang relevante informatie moet staan. Brink zegt dat ze het bedrijfsbelang liet prevaleren en daarom de optieregeling heeft weggewuifd.

Over het onderzoek van het openbaar ministerie maakte Brink zich geen zorgen. Ze kende haar pappenheimers en had deze afloop verwacht. De dagvaarding die advocaat Bob van der Goen gisteren, als antwoord op het afhaken van het OM, namens enkele honderden gedupeerde beleggers opstuurde wordt niet heel erg serieus genomen, zo maakte Brinks raadsman Wladimiroff duidelijk.

Wat Brink betreft zijn de media een grotere zorg dan het recht. Voor de gelegenheid had Brink Klaas-Jan Hindriks ingehuurd, een veteraan in de journalistiek die tegenwoordig media-adviezen geeft. Gisteren pleitten Hindriks en Brink voor een maatschappelijk debat over de rol die de pers heeft gespeeld tijdens de beursgang, een van de grootste in de Nederlandse geschiedenis. ,,Ik hoop dat jullie een keer de hand in eigen boezem steken'', zei Brink (Hindriks drukte zich subtieler uit). Tegen ,,bepaalde journalisten'' heeft Brink naar eigen zeggen al rechtszaken lopen.

Een beursgang, zuchtte Brink, is niet makkelijk. ,,Je staat onder geweldige druk, cijfert jezelf weg, slaapt drie uur per nacht.'' Brink bracht World Online, dat inmiddels is overgenomen door de Italiaanse internetaanbieder Tiscali, vorig jaar naar de beurs voor 43 euro per aandeel. Achteraf bleken bepaalde zaken niet of onvolledig in het bijbehorende prospectus te staan.

In het prospectus ontbraken eerdere faillisementen van bedrijven waarin Brink aandeelhouder was geweest. Ook was onduidelijk dat Brink drie maanden voor de beursgang het grootste deel van haar belang in World Online had verkocht. Helemaal onvermeld bleef dat de aandelen waren verkocht voor 6 euro per aandeel – een veel lager bedrag dan wat later aan beleggers werd gevraagd – plus 50 procent van de winst bij doorverkoop van de aandelen.

Volgens gedupeerde beleggers en hun advocaten getuigt zoiets van weinig vertrouwen in het eigen bedrijf. Bovendien ontbrak door het achterwege laten van die prijs in het prospectus een belangrijk houvast voor beleggers om, nog geen drie maanden later, de waardering van het aandeel in te schatten.

Brink zegt dat de volle omvang van de internethype pas duidelijk werd in de maanden nadat zij had verkocht. De prijs die zij eind december 1999 kreeg voor haar aandelen was ,,reëel en marktconform'', zo staat in een toelichting. ,,Alle betrokkenen, adviseurs en commissarissen, waren op de hoogte van de aandelentransactie van mevrouw Brink.'' Het prospectus was in de ogen van Brink niet onduidelijk over de verkoop. Tegelijkertijd staat in de toelichting: ,,Mevrouw Brink was niet direct betrokken bij de totstandkoming van het prospectus. Zij heeft zelf geen (delen van) teksten voor het prospectus geschreven, noch heeft zij besluiten hierover genomen.'' Brink, de toenmalige bestuursvoorzitter van World Online, droeg, zo lijkt het, net zo veel verantwoordelijk voor het prospectus als de `koffiejuffrouw' van de internetaanbieder.

De uitgifteprijs van 43 euro is vastgesteld door de banken, aldus Brink. Zijzelf was niet aanwezig bij de defintieve prijsvaststelling aan de vooravond van de beursgang. Kan Brink zich voorstellen dat beleggers raar opkijken als Brink kort voor de beursgang aandelen verkoopt tegen 6 euro? Brink aarzelt en wil eigenlijk `nee' zeggen; ze heeft toch niks verkeerds gedaan? Media-adviseur Hindriks: ,,Ja, dat kun jij je voorstellen, toch?'' Brink alsnog: ,,Ik kan meeleven met het publiek. Geloof me, ik heb me lang niet lekker gevoeld.''

    • Stéphane Alonso