Bemoeienis met Molukken

Het kabinet van de Vrije Republiek der Zuid-Molukken (RMS) in ballingschap heeft zich direct bemoeid met de onlusten op de Molukken. RMS-president F. Tutuhatunewa heeft vier strijdgroepen persoonlijk opgeroepen zich te verenigen ,,om het vaderland te bevrijden''.

Dit blijkt uit een brief van Tutuhatunewa die het ANP en Vara Radio 1 in handen hebben gekregen. In het schrijven van 20 april 2000 doet de president een dringend verzoek aan alle strijders op de Molukken, onder wie volgens hem vier RMS-groepen, om zich onder één commando of staf te verenigen.

Tutuhatunewa maant de strijdgroepen wel tot voorzichtigheid. De inlichtingendiensten van Nederland en Indonesië werken samen om de RMS in de gaten te houden, waarschuwt hij.

Tutuhatunewa bevestigt de authenticiteit van de brief. ,,Het is een brief die ik geschreven heb aan de verzamelde verzetsgroepen op Ambon. Ze hebben mij zelf om advies gevraagd'', zegt hij.

Bij de onlusten tussen christenen en moslims op de Molukken zijn sinds begin 1999 zeker 5000 Molukkers om het leven gekomen. Volgens Tutuhatunewa wakkert Indonesië de tegenstellingen aan om de aanwezigheid van het leger te legaliseren.

,,Het is niet zozeer een conflict tussen geloofsgroepen. Onze pijn is de enorme immigratie vanuit Zuid-Celebes. Autochtone Molukkers moeten zich noodgedwongen verenigen en een eigen bestuur opzetten'', zegt Tutuhatunewa.

Een van de aangeschreven groeperingen is de Gerak Peta Maluku (de Volksbeweging ter Ondersteuning van het Molukse Vaderland). Uit een intern kostenoverzicht blijkt dat deze organisatie eind 1999 vooral wapens en munitie heeft gekocht.

Tutuhatunewa zegt dat dit voor hem geen belemmering is om geld te sturen.