Waardeloos 4

Ik kan me níet vinden in de door u genoemde tekortkomingen van de Times. Integendeel, dankzij de letter nodigde de krant mij altijd uit tot lezen. De nieuwe (ouderwets aandoende) letter is vetter, zwarter en zwaarder waardoor de teksten massief aandoen en het lijkt of mijn oog er over heen glijdt zonder er meteen grip op te krijgen, zoals een druppel op het raam.

Hoewel ik begrijp dat ik met uw keus moet leven stel ik voor om als tekstletter een één punt grotere variant te gebruiken, zodat er meer wit rond de letters ontstaat waardoor de leesbaarheid sterker wordt bevorderd en het lezen een genoegen kan blijven.