Waardeloos 1

Ik vind de nieuwe letter waardeloos. De regels dansen mij voor de ogen en de letters vloeien samen. De letter is veel te klein en de ruimte tussen de letters is te gering. Mijn ogen zijn onlangs gecontroleerd. Aan mijn bril kan het dus niet liggen.

Als u dit lettertype handhaaft zal ik tot mijn spijt genoodzaakt zijn mijn abonnement, dat ik al jaren heb, te beëindigen.