Vermoedens MKZ-fraude in Engeland

De Britse regering heeft gisteren het systeem van vaste vergoedingen ingetrokken voor het slachten van vee dat met mond- en klauwzeer is besmet. De aankondiging volgt op berichten van fraude met vergoedingen.

Het ministerie van Plattelandszaken gaf gisteren toe dat door het systeem van vaste vergoedingen de kosten uit de hand dreigden te lopen, omdat de uitbetaalde bedragen ruim boven de marktprijs lagen. Aanvankelijk had het ministerie gezegd dat de vaste vergoeding zou worden afgeschaft omdat maar relatief weinig boeren gebruik maakten van de regeling, zo'n tien procent van hen die schadeloosstelling aanvroegen.

Het systeem van vaste vergoedingen werd in maart dit jaar ingevoerd, om zo het slachten van besmet vee te bespoedigen. Daarvóór werd voor elke getroffen veestapel afzonderlijk een vergoeding vastgesteld. Tot nu toe heeft de Britse regering 936 miljoen pond (bijna 3,4 miljard gulden) aan schadeloosstelling uitbetaald, een bedrag dat nog toeneemt. Meer dan 3,6 miljoen dieren werden tot nu toe afgemaakt en elke week komen daar nog steeds meer dan 40.000 dieren bij.

De regering heeft gisteren tevens een onderzoek gelast naar mogelijke fraude bij het toekennen van de vergoedingen. Dit mede naar aanleiding van de verklaring van een boerin uit Wales, dat een man haar telefonisch een met MKZ besmet schaap had aangeboden voor 2.000 pond (ruim 7.000 gulden). Hiermee zou ze de ziekte kunnen verspreiden onder haar veestapel om vervolgens voor het ruimen daarvan een schadevergoeding op te strijken. De boerin alarmeerde daarop de politie. Tot nu toe zegt het ministerie geen enkel bewijs te hebben dat het verhaal op waarheid berust.

Ook zijn er geruchten dat boeren met taxateurs onder één hoedje spelen, en zo hogere vergoedingen weten te bedingen. Het ministerie heeft bepaald dat vanaf deze week de hoogte van de vergoeding enkel nog wordt vastgesteld door taxateurs die door het ministerie zijn aangewezen.

De MKZ-epidemie woekert overigens nog steeds voort. Het ministerie van Plattelandszaken besloot gisteren tot het preventief ruimen van 9.000 varkens in het noorden van Yorkshire, nadat op een ander bedrijf van dezelfde boer dit weekeinde mond- en klauwzeer was vastgesteld. Daarnaast worden 50.000 schapen getest op aanwezigheid van het virus. In Wales is bij 2.000 schapen mond- en klauwzeer geconstateerd, nadat dit weekeinde al 4.000 besmette schapen werden afgemaakt.