Verbod op Turkse partij toegestaan

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft vanmorgen het in 1998 uitgevaardigde verbod op de Turkse moslimfundamentalistische Welvaartspartij gebillijkt. Volgens het Hof diende het verbod het belang van de democratie en is het daarom niet in strijd met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.

De uitspraak is een grote overwinning voor het Turkse seculiere establishment. Dat vond eigenlijk al sinds de oprichting van de Welvaartspartij dat deze Turkije in een soort moslimstaat wilde veranderen, compleet met de shari'a, de islamitische wet, en was daarom ook zeer opgetogen toen de Turkse rechter de partij in 1998 buiten de wet stelde. Volgens het moslim-fundamentalistische kamp was het verbod echter in strijd met het recht op vergadering en op vrijheid van meningsuiting.

Van dat argument laten de rechters in hun vonnis nu weinig heel. Volgens het Hof kan het verbod ,,redelijkerwijs'' worden gezien als een manier om het Turkse democratische bestel te verdedigen. De Welvaartspartij had immers aangegeven, aldus het Hof, dat zij de islamitische wet in Turkije wilde invoeren en deze wijkt ,,duidelijk af van de waarden van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens''. Een politieke partij die de Europese rechtsorde op zo'n manier geweld aan wil doen, kan zich niet op bescherming door de Conventie beroepen als zij wordt gestraft voor haar (ondemocratisch) handelen, aldus het Hof.

De uitspraak is een nieuwe tegenslag voor Necmettin Erbakan, de vroegere leider van de Welvaartspartij. Jarenlang was hij de onbetwiste leider van het moslimfundamentalisme in Turkije, maar nu lijkt hij zijn greep op de beweging te hebben verloren. Toen de Welvaartspartij werd verboden, richtten Turkse moslimfundamentalisten de Partij van de Deugd op. Vanuit de coulissen (na het verbod van de Welvaartspartij mocht Erbakan niet aan politiek doen) leidde de aloude hoca (islamitische leraar) de nieuwe partij, maar dat riep steeds meer weerstanden op. Onlangs verbood het Turkse Constitutionele Hof ook de Partij van de Deugd en dat leidde tot een scheuring binnen de fundamentalistische beweging.

Turkse moslims: pagina 4