Verbetering 5

Gefeliciteerd! NRC Handelsblad ziet er niet meer uit als een gestencild blaadje, maar heeft nu een helder en overzichtelijk beeld gekregen.