Veemarkt in Doetinchem als derde weer open

De veemarkt in Doetinchem gaat weer open. De Rijksdienst voor Vee en Vlees (RVV) en de gemeente hebben toestemming gegeven voor een wekelijkse kalverenmarkt. Voor de MKZ-crisis werden er in Doetinchem ook runderen, schapen en paarden verhandeld, maar dit is door de verscherpte voorschriften op het gebied van hygiëne niet meer mogelijk. De eerste markt zal op 7 augustus worden gehouden.

De veemarkt in Doetinchem is na Utrecht en Leeuwarden de derde veemarkt in Nederland die weer open gaat. In Doetinchem zijn op kleine schaal maatregelen getroffen. Veewagens met kalveren moeten op het terrein worden ontsmet en handelaren moeten door een hygiënesluis. Als Doetinchem ook weer runderen gaat verhandelen, zijn er grotere investeringen nodig.

De veemarkt in Doetinchem wordt geëxploiteerd door een nieuw opgerichte particuliere stichting die de Houtkamphal huurt van de gemeente. Tot dusver was de exploitatie in handen van de gemeente Doetinchem, maar deze had al eerder aangegeven hier mee te willen stoppen.

De Groep Nederlandse Veemarkten (GNV) dreigt nog steeds met een kort geding tegen de Staat. Volgens de GNV zijn de beperkende maatregelen die minister Brinkhorst de veemarkten heeft opgelegd, in strijd met het beleid van het permanent veterinair comité van de Europese Unie. Particulieren veemarkten zijn volgens de GNV niet in staat om aan de voorschriften voor ontsmetting en hygiëne te voldoen.