Sluiting dreigt voor kliniek topsporters

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (MCU) dreigt per 1 januari 2002 de afdeling topsportgeneeskunde te sluiten als het ministerie van VWS en NOC*NSF niet voor eind augustus toezeggen de financiering voor hun rekening te zullen nemen.

Dit heeft een woordvoerder van het centrum vanmorgen desgevraagd verklaard. Het MCU, dat in totaal een tekort van 28 miljoen gulden moet opvangen, beschouwt de topsportgeneeskunde en de gewone sportgeneeskunde niet langer als een van de hoogste prioriteiten. Volgens het MCU hebben de onderhandelingen tussen de verschillende partijen over de financiering na een jaar tot nog toe vrijwel niets opgeleverd.

Het MCU heeft bij VWS een subsidieverzoek van 1,1 miljoen gulden ingediend voor onder meer de financiering van een hoogleraarstoel. NOC*NSF zou de kosten moeten gaan dekken voor de behandeling van topsporters in Utrechtse Centre of Excellence. Jaarlijks maken circa 250 topsporters uit het binnen- en buitenland gebruik van de afdeling die wordt geleid door sportarts Peter Vergouwen. Op de afdeling vinden onder meer keuringen, onderzoek en topsportbegeleiding plaats.

Circa zeventig topsporters hebben het begin dit jaar door een handtekeningenactie NOC*NSF laten weten zich zorgen te maken. De sporters hebben nu opnieuw alarm geslagen omdat sluiting van de afdeling vrezen. Een woordvoeder van het MCU zegt de mogelijke consequenties voor de topsporters ,,te betreuren''.

Het ministerie van VWS is van plan om in de komende jaren structureel een bedrag van vijf miljoen gulden per jaar uit te trekken voor in totaal drie leerstoelen sportgeneeskunde. De Tweede Kamer moet daar later dit jaar nog de goedkeuring aan geven. Buiten het MCU zijn nog verschillende andere universiteiten geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar sportgeneeskunde. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris M. Vliegenthart (Sport) wordt de aanvraag van het MCU op het ministerie bekeken.

Dat onderhandelingen zo lang duren is volgens VWS mede schuld van het MCU zelf, omdat het ziekenhuis pas op eind mei een onderzoek naar de toekomst van de sportgeneeskunde had afgerond. Het MCU had toegezegd dit aan het einde van het vorig jaar klaar te zullen hebben.

,,Bovendien wekt de MCU de indruk zelf helemaal niets meer te willen investeren in sportgeneeskunde, terwijl andere ziekenhuizen dat wel willen. Topsportgeneeskunde hoeft niet per se in het MCU plaats te vinden'', aldus een woordvoerder van het ministerie.

Marcel Sturkenboom, directeur topsport NOC*NSF, stelt dat de sportkoepel deze kliniek in stand wil houden. De NOC*NSF is bereid een aanzienlijk deel van de kosten betalen, maar verwacht ook dat het MCU zelf een bijdrage levert.