Slachtoffer

Bij het artikel Geen straf, maar respect (in de krant van zaterdag 28 juli, pagina 23) is het bijschrift onjuist, De tekst moet luiden: De meisjes zijn hier meer slachtoffer dan dader.