René Diekstra

In het vraaggesprek `Er is veel wangedrag in de wetenschap' (in de krant van zaterdag 28 juli, pagina 2) wordt een vraag gesteld over René Diekstra die ontslagen zou zijn omdat de universiteit bewezen achtte dat hij plagiaat had gepleegd. Dit is onjuist. Diekstra vroeg zelf ontslag, hetgeen hem eervol werd verleend.