Randstad krijgt tik op vingers van inspectie

De Arbeidsinspectie heeft de uitzendorganisatie Randstad op de vingers getikt. De inspectie wijst het concern op zijn plicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor hun uitzendkrachten. Dit blijkt uit een brief van directeur P. Huijzendveld van de Arbeidsinspectie aan bestuursvoorzitter H. Zwarts van Randstad.

FNV Bondgenoten bracht de brief gisteren naar buiten, omdat een klacht van de bond de aanleiding is geweest voor de brief. FNV-bestuurder H. Westerhof had zich kwaad gemaakt over een uitspraak van Zwarts in een vraaggesprek met deze krant.

Zwarts verklaarde hierin: ,,Als een baas onze mensen schopt, kunnen wij ze alleen scheenbeschermers geven.'' Volgens Westerhof was deze uitspraak tekenend voor de manier waarop Randstad, net als andere uitzendbedrijven, onder hun verantwoordelijkheden proberen uit te komen. De uitzendbranche kent volgens hem niet voor niets een ziekteverzuim van 8 procent tegen 5,5 procentgemiddeld in Nederland.

Huijzendveld laat in zijn brief ook weten meer van Randstad te verwachten dan alleen het nemen van zijn verantwoordelijkheid. ,,Het bevorderen van kwalitatieve goede arbeidsomstandigheden zou een beleidsspeerpunt moeten zijn om ziekteverzuim en de instroom in de WAO terug te dringen''. Huijzendveld waarschuwt de uitzendbranche voor een onderzoek volgend jaar.

Directeur S. de Leeuw, van Sociale Zaken bij Randstad Nederland, zegt de brief niet op te vatten als een berisping. ,,Het is een algemene brief waar we er wel meer van krijgen.''

Volgens De Leeuw heeft zowel de uitlenende werkgever (uitzendbureau) als de inlenende werkgever verplichtingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. ,,Wij zijn dus deels afhankelijk van de inlener''.