Prostituees eisen bankrekening

De Postbank weigert prostituees die een zakelijke bankrekening willen openen. Een kwestie van discriminatie?

Mag een bank een prostituee weigeren die een zakelijke rekening wil openen? De Postbank, onderdeel van ING Nederland vindt van wel. Stichting De Rode Draad, de belangenorganisatie van prostituees meent dat dan sprake is van discriminatie. Zij legden de zaak voor aan de Commissie Gelijke Behandeling. Gisteren diende de zaak in Utrecht.

,,Wij doen geen zaken met de seksbranche'', verklaart Duco Tuinenburg, bedrijfsjurist bij de ING groep. Dat deed de bank al niet voor het bordeelverbod werd opgeheven in oktober 2000 en Tuinenburg ziet geen enkele reden om hierin verandering te brengen. De bedrijfsrisico's in deze ,,ondoorzichtige branche'', die tot voor kort ,,banden had met de onderwereld'', zijn te groot. Sinds februari staat het echter iedere burger, ,,ook prostituees'', vrij om een particuliere rekening te openen bij de Postbank, zegt Tuinenburg. Het verschil tussen een zakelijke en een particuliere rekening is vooral van juridische aard. Tussen de faciliteiten, zoals betalen, sparen en kredietverlening zit weinig verschil. Alleen mensen met een bedrijf kunnen een zakelijke rekening aanvragen. ,,Wij zijn geen moraalridders'', legt Tuinenburg uit. De bank wil winst maken, maar het beleid is nu eenmaal om geen zaken te doen met de gehele seksindustrie.

Christy ten Broeke, bestuurslid van De Rode Draad, zit naast directeur Jan Visser. Zij voeren het woord namens de prostituees. Prostituees hebben een eenmansbedrijf, zegt Visser. Om precies te zijn: ,,een `éénvrouwszaak' zonder personeel.'' Vroeger waren zij overgeleverd aan mannen en bewaarden zij hun verdiende geld in een ,,oude sok''. Dankzij de nieuwe wet hoeft dat niet meer. Prostitutie is een gewoon beroep. Daarom willen de vrouwen net als ieder ander een zakelijke bankrekening kunnen openen, aldus Visser.

Tuinenburg is niet onder de indruk. Prostitutie brengt ook een ,,opspraakrisico'' met zich mee, zegt hij. ,,Stel je voor dat iemand uit die wereld wordt `omgelegd'. Dan staat direct in alle kranten dat hij een zakelijke rekening had bij de Postbank. Dan ga je nat. Dat willen we niet.'' Ten Broeke reageert fel. Het gaat niet om bordeelhouders en exploitanten van sekshuizen. Het gaat hier om vrouwen die wit werken. En financiële vragen van de bank over de herkomst van het geld kunnen zij gewoon beantwoorden: ,,Het geld komt van de klanten.''

Tuinenburg begrijpt niet waarom deze vrouwen met alle geweld een rekening willen openen bij de Postbank. Ze kunnen toch ook naar andere banken? De Postbank wil geen ,,contractsdwang'' en betwijfelt of zij als bedrijf gedwongen kan worden tot het aangaan van een zakelijke relatie. Hij zet vraagtekens bij de klacht van de prostituees, als zouden de vrouwen worden benadeeld. Om hoeveel gedupeerden het gaat, kan De Rode Draad niet zeggen.

ABN Amro en Rabobank Nederland geven desgevraagd aan dat prostituees bij hun wel een zakelijke rekening kunnen openen. Beide banken geven aan ,,geen enkele beroepsgroep uit te sluiten'' en uitsluitend het financiële verhaal van de klant te bekijken. Vanaf september kunnen daklozen en asielzoekers een particuliere rekening openen bij verschillende banken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een convenant gesloten met de minister van Financiën en het Leger des Heils. Mensen die aan bepaalde wettelijke eisen voldoen, zoals legitimatie en een adres, kunnen gebruik maken van basisbankdiensten. Als adres is een inschrijving bij het Leger des Heils voldoende.

De Commissie Gelijke Behandeling doet over acht weken uitspraak.