Meer klachten over verkeerslawaai

Nederlanders ondervinden meer hinder van het geluid van auto's, vliegtuigen en buren dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vier van de tien ondervraagden klaagt over geluidsoverlast. Vooral de klachten over het autoverkeer zijn toegenomen. Dertig procent van de Nederlanders geeft aan wel eens last te hebben van wegverkeer, dat is zeven procent meer dan in 1997.

Het CBS heeft de geluidshinder per provincie gemeten, en constateert grote verschillen per regio. In Utrecht en Limburg is de geluidshinder van het wegverkeer het grootst, veertig procent van de inwoners van die provincies heeft last van het langsrazende verkeer. In Friesland heeft maar vijftien procent van de bewoners last van vliegverkeer.

Ook wat betreft burengerucht komen Utrecht en Limburg slecht uit de bus, overigens wel samen met Noord-Holland en Zuid-Holland. Een kwart van de Noord-Hollanders ondervindt overlast van hun buren, overigens was dat in 1997 nog 27 procent.

De ergernis over het vliegverkeer nam vooral toe in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Een derde van de bewoners in deze regio's heeft last van het lawaai van vliegtuigen. In Groningen en Zeeland zijn de minste klachten over vliegverkeer.