Kranten bezorgen `helemaal niet cool'

Meer dan zestig procent van de jongeren vindt krantenbezorgen een saaie baan, en meer dan zeventig procent zou het werk niet als `cool' omschrijven.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Dagbladpers (NDP) onder jongeren heeft laten uitvoeren. De NDP is deze zomer een campagne gestart om meer krantenbezorgers te werven.

De laatste jaren is het tekort aan bezorgers steeds nijpender geworden, en daardoor zijn de distributiekosten van kranten scherp gestegen. Volgens cijfers van uitgever PCM bedraagt de stijging vijftien tot twintig procent per jaar.

Uit het onderzoek van de NDP blijkt verder dat over het werk van krantenbezorger een hoop misverstanden bestaan. Zo denken veel jongeren dat ze 8 gulden netto per uur aan een krantenwijk verdienen, terwijl dat in werkelijkheid meestal meer dan een tientje is. Deze gegevens zijn volgens de NDP veel relevanter dat de vermeende saaiheid, omdat 81 procent van de ondervraagden aangeeft dat de verdiensten het belangrijkste criterium vormen bij het kiezen uit het aanbod van bijbaantjes.

Jongeren gaan er verder vanuit dat ze twee uur per dag kwijt zijn aan een krantenwijk. Dat is volgens de NDP één uur.

Ook de minimumleeftijd van 15 jaar is bij de meeste jongeren onbekend. Vaak denken zij dat ze met 13 of 14 jaar al kunnen beginnen. Overigens constateerde de arbeidsinspectie de laatste jaren bij onderzoek dat een groot deel van de gecontroleerde distrubutie-punten te jonge krantenbezorgers rond had lopen.

Ondanks het weinig positieve imago is het bezorgen van kranten nog steeds de meest voorkomende bijbaan onder jongeren. Volgens de NDP zijn er 38.800 krantenbezorgers in Nederland. De helft van de bezorgers is tussen de vijftien en twintig jaar oud.