Kamerleden willen reactie VN-kritiek

De christelijke partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over de kritiek die het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties vrijdag uitte op de Nederlandse euthanasiewetgeving. Het comité beval onder meer aan de wetgeving nog eens onder de loep te nemen omdat de controle op de juiste naleving van de wet ,,zou kunnen falen''. Ook zou de uitvoering makkelijk kunnen vervallen in ,,routine''. De Kamerleden Rouvoet (ChristenUnie), Van der Vlies (SGP) en Ross-Van Dorp (CDA) zeggen dat ze meteen na het zomerreces willen horen in hoeverre het kabinet gevolg denkt te geven aan de kritiek van het VN-comité.