Inwoners van Laren betalen geluidsscherm

Een groep welgestelde bewoners in de Gooise gemeente Laren trekt de portemonnee ver open om de aanleg van een 800 meter lang geluidsscherm langs de A1 te bekostigen.

De bewoners van enkele tientallen huizen in de nabijheid van de snelweg dragen in totaal 450.000 gulden bij, terwijl het rijk 1,1 miljoen gulden betaalt. Hiermee wordt dit scherm het eerste publiek-privaat gefinancierde geluidsscherm in Nederland.

Het ministerie van VROM was bereid geld ter beschikking te stellen voor twee kleine schermen, maar de bewoners gaven de voorkeur aan een groter, duurder scherm. De gemeente Laren wilde niet bijspringen, waarna de bewoners zich bereid toonden zelf de extra kosten voor hun rekening te nemen.

De groep van 45 inwoners heeft zich garant gesteld voor bedragen uiteenlopend van 1.000 tot 38.000 gulden. ,,Het heeft in totaal vijf jaar gekost om iedereen zover te krijgen'', aldus H. Lengkeek, een van de drijvende krachten achter het initiatief. ,,In het begin ging het vlot. In één weekend kreeg ik al toezeggingen voor drie ton binnen, maar toen het op betalen aankwam, vielen er weer heel wat af. Maar uiteindelijk is het toch gelukt.'' Komende herfst moet het scherm gereed zijn.